نویسنده = اسفندیار ملکیان
تعداد مقالات: 6
1. عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 5-22

حمیدرضا بزاززاده تربتی؛ اسفندیار ملکیان