نویسنده = ایرج نوروش
تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 5-20

بیان جامعی؛ ایرج نوروش؛ منصور مومنی؛ بیتا مشایخی


ارائه مدلی برای نمایش ساختار بازار مالی به‌وسیله قوانین ارزش‌گذاری

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 5-22

ایرج نوروش؛ محمدرضا اردیخانی؛ یوسف اردیخانی


مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت

دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 5-20

ایرج نوروش؛ مهدی صفری گراییلی؛ ابولفضل مومنی یانسری