نویسنده = ایرج نوروش
تعداد مقالات: 6
1. تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 5-20

بیان جامعی؛ ایرج نوروش؛ منصور مومنی؛ بیتا مشایخی


2. ارائه مدلی برای نمایش ساختار بازار مالی به‌وسیله قوانین ارزش‌گذاری

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 5-22

ایرج نوروش؛ محمدرضا اردیخانی؛ یوسف اردیخانی


3. مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 5-20

ایرج نوروش؛ مهدی صفری گراییلی؛ ابولفضل مومنی یانسری