نویسنده = رضوان حجازی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 23-40

اکبر کنعانی؛ رضوان حجازی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید


2. تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت

دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 18-35

حمیده اثنی عشری؛ رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده


3. اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 62-77

رضوان حجازی؛ روح اله قیطاسی؛ طالب قیطاسی