نویسنده = رضا تهرانی
بررسی رفتار رمه‌ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 125-142

سید مجتبی میرلوحی؛ سید محمد حسینی بهشتیان؛ رضا تهرانی


تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 39-56

رضا تهرانی؛ محمد جواد شیخ؛ امیر رضا خسروی


طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 22-43

مهدی بحرالعلوم؛ رضا تهرانی؛ فرهاد حنیفی