نویسنده = محمد مهدی مومن زاده
تعداد مقالات: 2
1. توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(با تأکید بر حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد)

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 75-92

غلامحسین تقی نتاج؛ محمد مهدی مومن زاده؛ محمد هادی مومن زاده


2. ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 122-143

غلامحسن تقی نتاج؛ محمد مهدی مومن زاده