نویسنده = محمدرضا نیکبخت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت

دوره 13، شماره 51، پاییز 1400، صفحه 39-58

محمدرضا نیک بخت؛ ثریا ویسی حصار؛ علی فاطری


2. تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 5-24

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ سروناز قیطانچیان؛ حمید کلهرنیا


3. بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها

دوره 7، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 4-17

محمدرضا نیکبخت؛ مسعود طاهری؛ محمدصادق غزنوی