نویسنده = حمید کلهرنیا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 5-24

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ سروناز قیطانچیان؛ حمید کلهرنیا