نویسنده = علی رحمانی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری)

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 5-30

علی ثقفی؛ علی رحمانی؛ محمود لنگری؛ مسعود غلام زاده لداری


2. بررسی قدرت کشف مدلهای مدیریت سود

دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 54-73

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش


3. بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 104-115

علی رحمانی؛ میرسجاد مسجد موسوی؛ روح اله قیطاسی


4. مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 112-129

علی رحمانی؛ مسعود غلام‌زاده لداری