نویسنده = نویدرضا نمازی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور