نویسنده = حسن اسماعیل پور
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور


2. تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 147-168

نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور