نویسنده = یداله تاری وردی
تعداد مقالات: 3
1. تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

مهدی اسکافی اصل؛ یداله تاری وردی


2. مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 102-115

یداله تاری وردی؛ الهام ثمری خلج


3. نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه های مختلف درایران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 100-109

علی اصغر انواری رستمی؛ یداله تاری وردی