نویسنده = الهام ثمری خلج
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 102-115

یداله تاری وردی؛ الهام ثمری خلج