کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 5-24

علیرضا فضل‌زاده؛ وحید احمدیان؛ سجاد نقدی


پیش بینی اقلام تعهدی بر مبنای ویژگی‌های جریان‌های نقدی و تغییر در درآمد‌ها

دوره 13، شماره 51، مهر 1400، صفحه 165-186

حسین علی جلالی مولود؛ زهرا لشگری؛ حسین ایزدی


بررسی تأثیر مدیریت سود بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 97-118

محمدصادق زمان‌نژاد؛ محمد اصولیان؛ سید جلال صادقی شریف


ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 55-72

سید علی حسینی؛ فاطمه مرشدی


هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 189-210

فاطمه صراف؛ قدرت اله برزگر؛ مهسا محمدی


بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام

دوره 9، شماره 34، تیر 1396، صفحه 24-41

احمد خدامی پور؛ اسماعیل امیری


مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی

دوره 6، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 4-23

علی ثقفی؛ فاطمه صراف


بررسی پایداری اجزای نقدی سود

دوره 4، شماره 15، مهر 1391، صفحه 60-73

حسن همتی؛ ناصر پرتوی؛ مرتضی حبیبی


بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

دوره 4، شماره 15، مهر 1391، صفحه 116-133

قاسم بولو؛ محمد حسنی؛ احسان فراهانی


اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 38-55

ساسان مهرانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا