کلیدواژه‌ها = محافظه‌کاری
بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 96-111

مهدی محمدآبادی؛ بیتا مشایخی؛ محمدمهدی میرزایی عباس‌آباد


گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 4-19

سید حسین علوی طبری؛ اعظم ولی‌زاده لاریجانی؛ حمیده اثنی‌عشری


مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 112-129

علی رحمانی؛ مسعود غلام‌زاده لداری