کلیدواژه‌ها = هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 5، شماره 20، دی 1392، صفحه 108-121

احمد خدامی پور؛ وحید محمدرضاخانی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه


هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 4-29

علی ثقفی؛ قاسم بولو