کلیدواژه‌ها = مدل گزارشگری سرمایه فکری
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 122-143

غلامحسن تقی نتاج؛ محمد مهدی مومن زاده