کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 71-88

احسان قدردان؛ عبدالکریم مقدم؛ چیمن سلطانیان؛ شهین شاهمرادی


عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 100-119

پری چالاکی؛ بهمن قادری؛ مهدی کفعمی


سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل

دوره 7، شماره 25، فروردین 1394، صفحه 4-11

احمد احمدپور؛ سید جواد ابراهیمیان


تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها

دوره 5، شماره 20، دی 1392، صفحه 34-51

غلامحسین اسدی؛ اکبر عالم تبریز؛ شعیب رضایی


تاثیر نظام راهبری شرکتی برافشای سرمایه فکری

دوره 5، شماره 17، فروردین 1392، صفحه 18-33

سیدحسین علوی طبری؛ زهره عباس تفرشی


سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 52-71

فرزین رضائی؛ حسن همتی؛ بهرام کارگر شاملو