کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
تعداد مقالات: 9
1. ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 71-88

احسان قدردان؛ عبدالکریم مقدم؛ چیمن سلطانیان؛ شهین شاهمرادی


2. عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 100-119

پری چالاکی؛ بهمن قادری؛ مهدی کفعمی


3. سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل

دوره 7، شماره 25، بهار 1394، صفحه 4-11

احمد احمدپور؛ سید جواد ابراهیمیان


4. تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 34-51

غلامحسین اسدی؛ اکبر عالم تبریز؛ شعیب رضایی


5. ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1392، صفحه 122-143

غلامحسن تقی نتاج؛ محمد مهدی مومن زاده


6. تاثیر نظام راهبری شرکتی برافشای سرمایه فکری

دوره 5، شماره 17، بهار 1392، صفحه 18-33

سیدحسین علوی طبری؛ زهره عباس تفرشی


8. سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 52-71

فرزین رضائی؛ حسن همتی؛ بهرام کارگر شاملو