کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 18
1. تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 147-168

نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور


5. توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(با تأکید بر حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد)

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 75-92

غلامحسین تقی نتاج؛ محمد مهدی مومن زاده؛ محمد هادی مومن زاده


8. سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 74-87

سیدعلی حسینی؛ سپیده سادات آگاه


10. بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 50-67

یونس بادآور نهندی؛ حمزه احمدلو


15. ترکیب هیأت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی)

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 84-97

غلامحسین مهدوی؛ محمد منفرد مهارلوئی


16. بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 130-145

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی


17. بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 34-51

محمدحسین ستایش؛ اصغر قربانی؛ مریم گل محمدی