کلیدواژه‌ها = تامین مالی
حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته

دوره 14، شماره 55، مهر 1401، صفحه 5-20

رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ رقیه ملکانی


تعیین تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 181-194

احمد رضا عسکری کوپانی؛ سید علی لاجوردی


رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 28-49

ویدا مجتهدزاده؛ سید حسین علوی طبری؛ نجمه خدابخشی