دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تأثیر سررسید بدهی بر ربسک سقوط آتی قیمت سهام با درنظر گرفتن نظام راهبری شرکتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

حمزه محمدی خشویی؛ فرامرز مظاهری سیچانی


2. بررسی عوامل مپرثر بر حق الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه ای، فرهنگی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

میثم نوشادی؛ ولی خدادادی؛ سید علی واعظ؛ علی حسین حسین زاده


3. تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

احمد اکبری؛ زهرا پورزمانی


4. بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

فاطمه جلالی؛ عباس هشی؛ وحید دانشی؛ هدی کامرانی


5. بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

هاشم ولی پور؛ محمد صادق زاده مهرلویی؛ محمد جوکار


6. نقش تعاملی کیفیت سود و نوع بانک ها در میزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم داراییها در بانکهای ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

علی کمالی؛ سیدیوسف احدی سرکانی؛ علی امیری؛ حجت اله سالاری


7. بهینه سازی کیفیت اطلاعات حسابداری برای سهامداران شکیبا و ناشکیبا از طریق الگوریتم توده ذرات (PSO)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

مجتبی سبحانی؛ فرزین رضایی


8. تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور


9. طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

کاظم پالیزدار؛ ابراهیم چیرانی؛ سیدمظفر میر برگکار؛ کامبیز شاهرودی


10. طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

محمدرضا بابایی فیشانی؛ بابک ضیا؛ علی خوزین؛ مجید اشرفی