دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

فرخ برزیده؛ مسعود حسنی القار


2. تأثیر سررسید بدهی بر ربسک سقوط آتی قیمت سهام با درنظر گرفتن نظام راهبری شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

حمزه محمدی خشویی؛ فرامرز مظاهری سیچانی


3. بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیفرته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

زهره حاجیها؛ علیرضا زند


4. تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

مهدی اسکافی اصل؛ یداله تاری وردی


5. نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

یحیی کامیابی؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی


6. تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل گری کیفیت سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1399

ایرج نوروش؛ منصور مؤمنی؛ بیتا مشایخی؛ بیان جامعی


7. بکارگیری هوش تجاری در کیفیت اطلاعات مالی با تاکید بر اصول وقیود واندازه گیری درحسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

هانی نجاری؛ فرزانه حیدرپور


8. عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیدمحمد علوی


9. طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

محمدرضا بابایی فیشانی؛ علی خوزین؛ بابک ضیا؛ مجید اشرفی


10. تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1399

مجتبی افرند خلیل‌آباد؛ سید مظفر میر برگکار؛ ابراهیم چیرانی؛ کامبیز شاهرودی