دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس بر رابطه بین تنوع تجاری و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

سید حجت صابری پستچی؛ امیر غفوریان شاگردی


بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ سیمین صاحب الزمانی؛ وحید دانشی


بررسی تاثیر گزارشگری مالی متهورانه و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی بر آنتروپی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ مریم اسدی خانوکی؛ وحید دانشی


ضرورت بهینه سازی صورت های مالی (نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

فاطمه مریدی؛ رضوان حجازی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محمدحسین رنجبر