دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

امین ناظمی؛ نویدرضا نمازی؛ تابنده صالحی


2. طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

سپهر سرهرودی؛ اکبر عالم تبریز؛ احمدرضا قاسمی


3. بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس بر رابطه بین تنوع تجاری و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

سید حجت صابری پستچی؛ امیر غفوریان شاگردی