دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1398 
1. ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری)

صفحه 5-30

علی ثقفی؛ علی رحمانی؛ محمود لنگری؛ مسعود غلام زاده لداری


2. بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام

صفحه 31-52

فرزانه نصیر زاده؛ محمد حسین ذولفقار آرانی؛ جواد رجبعلی زاده