دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، دی 1392 
3. تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها

صفحه 34-51

غلامحسین اسدی؛ اکبر عالم تبریز؛ شعیب رضایی


5. تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام

صفحه 72-89

سید محمود موسوی شیری؛ مهدی صالحی؛ سید حسام وقفی؛ علی اصغر رجب زاده


7. بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام

صفحه 108-121

احمد خدامی پور؛ وحید محمدرضاخانی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه