دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1391 
5. افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران

صفحه 80-101

عبدالرضا تالانه؛ محمد محمودی؛ الهه کرم‌آبی