دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1390 
1. گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری

صفحه 4-19

سید حسین علوی طبری؛ اعظم ولی‌زاده لاریجانی؛ حمیده اثنی‌عشری


6. سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام

صفحه 80-95

سید علی حسینی؛ غلامرضا کرمی؛ محمد عبدزاده کنفی


8. تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام

صفحه 110-129

ابوالقاسم مسیح آبادی؛ اعظم پوریوسف؛ راحبه برومند