نویسنده = اسفندیار ملکیان
شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

حسن همتی؛ اسفندیار ملکیان؛ یحیی کامیابی


بررسی ضعف رفتارهای اخلاقی مدیران بر سیستم حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1403، صفحه 5-24

مجید مرادی؛ اسفندیار ملکیان؛ قدرت اله برزگر


شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی

دوره 14، شماره 54، تیر 1401، صفحه 109-128

حسن همتی؛ اسفندیار ملکیان؛ یحیی کامیابی


عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 5-22

حمیدرضا بزاززاده تربتی؛ اسفندیار ملکیان