نویسنده = ایمان داداشی
شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام

دوره 14، شماره 55، مهر 1401، صفحه 159-174

فرزین خوش کار حسن کیاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ کاوه آذین فر


محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 175-194

علی پور طبرستانی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری