نویسنده = مهران آقایی
تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 97-116

امیر رحیمی آشتیانی؛ مهران آقایی؛ مهناز عسکریان؛ محمود صمدی لرگانی


بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید تغییر شریک حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 111-128

مهرداد خیرخواه؛ مهران آقایی؛ عیسی نورانی فر