نویسنده = حمیدرضا وکیلی فرد
ضرورت بهینه سازی صورت های مالی (نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

فاطمه مریدی؛ رضوان حجازی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محمدحسین رنجبر