نویسنده = سید علی حسینی
ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 55-72

سید علی حسینی؛ فاطمه مرشدی


تاثیر مدیریت سود واقعی تهاجمی بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 89-106

سید علی حسینی؛ سپیده زند


سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 80-95

سید علی حسینی؛ غلامرضا کرمی؛ محمد عبدزاده کنفی