نویسنده = ویدا مجتهدزاده
تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت

دوره 6، شماره 22، تیر 1393، صفحه 18-35

حمیده اثنی عشری؛ رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده


رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 22-33

ویدا مجتهدزاده؛ اعظم ولی‌زاده لاریجانی


رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 28-49

ویدا مجتهدزاده؛ سید حسین علوی طبری؛ نجمه خدابخشی