نویسنده = قاسم بولو
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1391، صفحه 116-133

قاسم بولو؛ محمد حسنی؛ احسان فراهانی


3. بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 4-19

احمد احمدپور؛ قاسم بولو؛ سعید غلامی مهرآبادی


5. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 4-29

علی ثقفی؛ قاسم بولو