نویسنده = علی جعفری
تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

جهانگیر سعدی؛ علی جعفری؛ سید حسین نسل موسوی


برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1402، صفحه 223-240

فرهاد امیری؛ علی جعفری؛ محمدمهدی عباسیان فریدونی


ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 133-152

فرهاد امیری؛ علی جعفری؛ محمد مهدی عباسیان فریدونی