کلیدواژه‌ها = کیفیت افشا
اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشای منصفانه

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 159-176

محبوبه خداپناه؛ اکرم درزی؛ فریما نوروش


سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 74-87

سیدعلی حسینی؛ سپیده سادات آگاه


بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی

دوره 5، شماره 19، مهر 1392، صفحه 38-53

غلامرضا کردستانی؛ تهمینه ابراهیمی


بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 96-111

مهدی محمدآبادی؛ بیتا مشایخی؛ محمدمهدی میرزایی عباس‌آباد