کلیدواژه‌ها = ریسک سیستماتیک
تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 81-96

فرزین رضائی؛ سمیرا گلزاریان فر


بررسی ریسک سیستماتیک صنعت در بازار سهام براساس رویکرد بتای پرشی

دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 37-56

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ غلامحسن اسدی؛ علی عسکری نژاد امیری


اثر ریسک بر محافظه‌کاری

دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 74-91

علی ابراهیمی کردلر؛ زهرا شمس


سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی

دوره 3، شماره 12، دی 1390، صفحه 136-150

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ سیده سارا موسوی