کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها

دوره 12، شماره 47، مهر 1399، صفحه 171-184

سیده طاهره جمالی؛ فاطمه صراف؛ ناصر آزاد