کلیدواژه‌ها = درماندگی مالی
ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1392، صفحه 74-87

غلامرضا منصورفر؛ فرزاد غیور؛ بهناز لطفی


پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 158-187

محمود موسوی شیری؛ محمدرضا طبرستانی