کلیدواژه‌ها = مدیریت سود واقعی
تاثیرانعطاف‌پذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود

دوره 11، شماره 43، مهر 1398، صفحه 85-102

حمیده فیضی؛ رسول برادران حسن زاده


تاثیر مدیریت سود واقعی تهاجمی بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 89-106

سید علی حسینی؛ سپیده زند