کلیدواژه‌ها = محافظه کاری
اثر ریسک بر محافظه‌کاری

دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 74-91

علی ابراهیمی کردلر؛ زهرا شمس


بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 130-145

یونس بادآور نهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ سعید محمودزاده باغبانی