کلیدواژه‌ها = سیاست تقسیم سود
سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب

دوره 10، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 41-56

سید احمد خلیفه سلطانی؛ شیدا نایب محسنی


رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی

دوره 7، شماره 26، تیر 1394، صفحه 58-73

فرزانه حیدر پور؛ مسعود کاظم پور