کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 21-38

غلامحسین اسدی؛ کیوان شعبانی؛ سید مرتضی نبویان؛ محمود قربانی


رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 19، مهر 1392، صفحه 92-105

سعید قربانی؛ مرضیه موحد مجد؛ محمد منفرد مهارلوئی


ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تیر 1392، صفحه 74-87

غلامرضا منصورفر؛ فرزاد غیور؛ بهناز لطفی


بررسی رابطه نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا با بازار سهام ایران

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 130-147

شهناز مشایخ؛ حدیثه حاجی مرادخانی


بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 96-111

امید پورحیدری؛ امیر محمدی؛ علی رضا رحیمی