کلیدواژه‌ها = حسابرسی داخلی
جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 187-200

تورج مشتری دوست؛ فاطمه اسناد


بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 129-146

تورج مشتری دوست؛ محسن دستگیر


بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران

دوره 10، شماره 38، تیر 1397، صفحه 21-38

غلامرضا سلیمانی امیری؛ الهام حسنی آذر داریانی