کلیدواژه‌ها = حسابرسی
‌آینده‌پژوهی حرفه حسابرسی با تأکید بر الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 133-154

امیرحسین بهرامیان؛ محمدحسین رنجبر؛ فائق احمدی؛ بیژن عابدینی


راهکارهای حسابرسی مالیاتی بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک حسابرسی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 147-162

علی شیری حکم آبادی؛ حمید جمشیدی؛ نیلوفر میرسپاسی