کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 5-20

بیان جامعی؛ ایرج نوروش؛ منصور مومنی؛ بیتا مشایخی


نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 113-132

علی کمالی؛ سیدیوسف احدی سرکانی؛ علی امیری؛ حجت الله سالاری


بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1398، صفحه 53-70

محمد مهدی نادری نورعینی؛ منصور سرفراز؛ علیرضا محمدی


تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود

دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 167-188

سید احمد موسوی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزین رضایی


نقش چسبندگی هزینه‌ها در رابطه میان کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر برآن

دوره 10، شماره 38، تیر 1397، صفحه 67-80

عباس علیمردای شریف آبادی؛ فریبا نریمانی


بررسی تأثیر عضویت در گروه های تجاری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 128-141

عباس علیمرادی شریف آبادی؛ محمد طبری جویباری؛ حدیثه غلامی


مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 36-49

زهرا پورزمانی؛ محسن فانیانی


تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام

دوره 6، شماره 23، مهر 1393، صفحه 36-55

بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری


افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران

دوره 4، شماره 16، دی 1391، صفحه 80-101

عبدالرضا تالانه؛ محمد محمودی؛ الهه کرم‌آبی


بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

دوره 4، شماره 14، تیر 1391، صفحه 52-65

مهدی بهار مقدم؛ مهدیه دولت آبادی


تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 112-127

حسین اعتمادی؛ حسن فرج زاده دهکردی