دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بی‌قاعدگی سودآوری و چسبندگی احساسات سرمایه‌گذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

وحید اسکو؛ حسین فخاری


بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس بر رابطه بین تنوع تجاری و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

سید حجت صابری پستچی؛ امیر غفوریان شاگردی


بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ سیمین صاحب الزمانی؛ وحید دانشی


بررسی تاثیر گزارشگری مالی متهورانه و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی بر آنتروپی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ مریم اسدی خانوکی؛ وحید دانشی


ضرورت بهینه سازی صورت های مالی (نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

فاطمه مریدی؛ رضوان حجازی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محمدحسین رنجبر


عدم قعایت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی؛ مسعود مشتاق کهنموئی


اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

محمدحسن زارع بهنمیری؛ محمدحسین رحیمیان امیری؛ محمد تیرگان


تأثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

مهدی مران جوری؛ ابراهیم عنایت پور شیاده؛ جواد درخشان


بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

سهیلا مهدوی؛ حمیرا صادقی مهر؛ رضا محسنی


شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

حسن همتی؛ اسفندیار ملکیان؛ یحیی کامیابی


تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

جهانگیر سعدی؛ علی جعفری؛ سید حسین نسل موسوی


تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

افسانه توانگر؛ محدثه ریاحی نژاد


تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

امین ناظمی؛ نویدرضا نمازی؛ تابنده صالحی


تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

علیرضا شاهرضا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی


بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه‌ای بر قضاوت حسابرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

مسعود ستوده؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

فاطمه اسناد؛ رضا داغانی؛ سحر یوسفی زاده


بررسی تأثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

سمیرا سواری؛ هوشنگ امیری؛ محمد خدامرادی