نمایه نویسندگان

آ

 • آبشیرینی، الهام بررسی رابطه‌ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 144-160]
 • آخوند، مرجان بررسی تأثیر رشد شرکت بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 72-87]
 • آذر، عادل طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • آذین فر، کاوه تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه‌ای حسابرس بر مبنای مدل بوهاویا، گاگاس و زاکی بر کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 131-146]
 • آذین فر، کاوه شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]
 • آرش نیا، نگار روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 54-71]
 • آزاد، عبداله آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 62-73]
 • آزاد، عبداله مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-40]
 • آزاد، ناصر اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 171-184]
 • آشاروزنیا، کتایون رویکردی نوین به پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی (مقایسه مدل‌های سنتی و شبیه‌سازی و مدرن) [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 141-160]
 • آشنا، نفیسه بررسی تاثیر نمره حاکمیت شرکتی بر رابطه بین متغیر بنیادی حسابداری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 147-162]
 • آقاجانی، مجید بررسی رابطه بین مکانیزم های نظــام راهبـــری شــرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • آقایی، محمد علی حسابداری مومنتوم و دفتر داری ثبت سه طرفه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 4-19]
 • آقایی، محمد علی بررسی تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر ارتباط ارزشی و محافظه‌کاری سود حسابداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 145-164]
 • آقایی، محمد علی بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 4-15]
 • آقایی، محمد علی بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 54-75]
 • آقایی، محمدعلی ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 4-17]
 • آقایی، مهران عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 103-132]
 • آقایی، مهران بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید تغییر شریک حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-128]
 • آقایی، مهران تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]

ا

 • ابراهیم‌زاده، امیر شناسایی تهیه‌کنندگان اظهارنامه‌های مالیاتی غیر واقعی بر اساس پردازش سیگنال‌های مغزی (EEG) [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 139-154]
 • ابراهیم زاده خراسانی، مژگان رابطه بین مدیریت سود و نقدشوندگی بازار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 119-132]
 • ابراهیمی، آیت اله بررسی تطبیقی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های مدت دار بانک ها بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی و روش ارزش افزوده بانک [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 98-111]
 • ابراهیمی، تهمینه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 38-53]
 • ابراهیمی، شهلا بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 94-109]
 • ابراهیمی، شهلا بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 4-25]
 • ابراهیمی، مهرداد کیفیت حسابرسی و محافظه کاری: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 4-19]
 • ابراهیمیان، سید جواد سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 4-11]
 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 56-69]
 • ابراهیمی سرو علیا، محمد حسن طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 115-134]
 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 36-53]
 • ابراهیمی کردلر، علی اثر ریسک بر محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 74-91]
 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 38-51]
 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (آلتمن ، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا ) در پیش‌بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی بانک سپه) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 52-63]
 • ابراهیمی کردلر، علی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1377) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 104-119]
 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 123-135]
 • ابراهیمی کردلر، علی مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 23-38]
 • ابوالفتحی، حسن ارتقای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر اساس شناسایی عوامل مؤثر شرکت‌ها از طریق رویکرد فراترکیب و تحلیل‌های کمی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 111-140]
 • ابیاک، حسن تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 68-85]
 • اثنی‌عشری، حمیده گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 4-19]
 • اثنی عشری، حمیده رابطه کیفیت سود با نظام راهبری شرکتی واصلاح قوانین و مقررات در شرکت‌های دولتی واگذار شده از طریق خصوصی سازی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 42-59]
 • اثنی عشری، حمیده اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر رابطه بازده سهام و حجم معامله [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-74]
 • اثنی عشری، حمیده تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 18-35]
 • اجاقی، حسین موسسات حسابرسی کوچک ومدیریت سود [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 181-194]
 • احدی سرکانی، سیدیوسف نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]
 • احمد پور، احمد بررسی تأثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر مدل آستانه) [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 68-87]
 • احمدپور، احمد سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 4-11]
 • احمدپور، احمد مقایسه مدل تحلیل تمایزی چندگانه با مدل شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 4-21]
 • احمدپور، احمد بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 96-109]
 • احمدپور، احمد بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 4-19]
 • احمدزاده، مرضیه تأثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم - با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 88-107]
 • احمدلو، حمزه بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 50-67]
 • احمد نژاد، محمد بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 34-53]
 • احمدی، غلامرضا بررسی تاثیر ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت بر مخارج سرمایه ای در بازارهای ناقص با در نظر گرفتن مسأله نمایندگی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 88-103]
 • احمدی، فائق ‌آینده‌پژوهی حرفه حسابرسی با تأکید بر الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 133-154]
 • احمدی، مهری آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 44-61]
 • احمدی، نرگس نقش محافظه‌کاری حسابداری در سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 108-120]
 • احمدی، نوشین بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 90-103]
 • احمدیان، وحید بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 107-128]
 • احمدیان، وحید بررسی تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر ارتباط ارزشی و محافظه‌کاری سود حسابداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 145-164]
 • احمدیان، وحید اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 5-24]
 • احمدی گورجی، جلیل بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 4-23]
 • احمدی لویه، افشین بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به علت تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 134-150]
 • احمدی‌نژاد، مصطفی رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 20-37]
 • اخلاقی یزدی نژاد، اسماعیل ارائه مدل مفهومی برای تعیین عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اثرگذار بر میزان فروش‌های اعتباری [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 163-182]
 • اخلاقی یزدی نژاد، اسماعیل بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخلاقی یزدی نژاد، اسماعیل بررسی تاثیر گزارشگری مالی متهورانه و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی بر آنتروپی مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اردیخانی، محمدرضا ارائه مدلی برای نمایش ساختار بازار مالی به‌وسیله قوانین ارزش‌گذاری [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 5-22]
 • اردیخانی، یوسف ارائه مدلی برای نمایش ساختار بازار مالی به‌وسیله قوانین ارزش‌گذاری [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 5-22]
 • ازنب، معصومه ارائه مدلِ بهینه‌‌ پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم علف‌های هرز و ارزیابی کارآیی آن در مقایسه با مدل آلتمن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 41-54]
 • اژدر، محسن تأثیر سهامداران نهادی بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 114-129]
 • استوارنژاد، فرهاد تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 47-66]
 • اسدپور، رسا رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 95-108]
 • اسدپور، عباس رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 95-108]
 • اسدنیا، جهانبخش ارائه مدلی از واکنش سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به رفتار سودهای واقعی و پیش بینی شده فصلی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 201-218]
 • اسدی، اصغر بررسی تاثیر ساختارسرمایه و تغییرات آن برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 129-144]
 • اسدی، غلامحسن بررسی ریسک سیستماتیک صنعت در بازار سهام براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 37-56]
 • اسدی، غلامحسین رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-38]
 • اسدی، غلامحسین تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 34-51]
 • اسدی، غلامحسین تاثیر پیاده‌سازی ارزیابی‌متوازن(BSC) بر عملکرد بنگاه(مطالعه موردی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 56-71]
 • اسدی خانوکی، مریم بررسی تاثیر گزارشگری مالی متهورانه و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی بر آنتروپی مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی کمجانی، پریسا بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 111-132]
 • اسعدی، عبدالرضا بررسی ارتباط پویای متغیرهای شرکتی با سیاست تقسیم سود با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 93-110]
 • اسعدی، عبدالرضا روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 54-71]
 • اسعدی، عبدالرضا اثر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر محافظه‌کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 207-222]
 • اسکافی اصل، مهدی تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 137-156]
 • اسکافی اصل، مهدی طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 75-98]
 • اسکندر، هدی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1377) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 104-119]
 • اسکندری، رسول طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 38-55]
 • اسکو، وحید بی‌قاعدگی سودآوری و چسبندگی احساسات سرمایه‌گذار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسلامی بیدگلی، غلام‌رضا بررسی نظریه‌های توازی ایستا و سلسله ‌مراتبی در تبیین ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 4-21]
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا ارزیابی توانایی مدل مبتنی بر ویژگی های سهام در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ درتبیین اختلاف بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1381 [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 4-21]
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ بر اساس توجه به عامل بهره وری سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 50-73]
 • اسماعیل پور، حسن تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 147-168]
 • اسماعیل زاده، حجت بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]
 • اسماعیلی، حسن رابطه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 5-16]
 • اسماعیلی، حسن آزمون نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 131-144]
 • اسناد، فاطمه جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 187-200]
 • اسناد، فاطمه تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرف‌زادگان، سید رضا طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختاریافته [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 22-37]
 • اشرفی، ‌مجید ‌ ارائه ‌الگویی ‌نوین ‌از ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌ ‌شرکتی‌: ‌مسئولیت ‌اجتماعی ‌و ‌کارآفرینی ‌شرکتی ‌و ‌نقش ‌تعدیل‌کنندگی ‌فناوری ‌اطلاعات [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 133-150]
 • اشرفی، ‌مجید ‌ طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]
 • اشرفی، مجید رفتار بشردوستانه شرکت و کارایی سرمایه گذاری [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 55-76]
 • اشرفی، ملیحه الگوی تفسیری تاثیرپذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ سیطره‌ی مدیریت شریک حسابرسی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 175-198]
 • اشعری، الهام تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 88-99]
 • اصغری، سید محمد بررسی تاثیر ساختارسرمایه و تغییرات آن برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 129-144]
 • اصلانی، زهرا بررسی رابطه بین مکانیزم های نظــام راهبـــری شــرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • اصولیان، محمد بررسی تأثیر مدیریت سود بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 97-118]
 • اصیل زاده، محمد فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 56-73]
 • اعتمادی، حسین بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 4-23]
 • اعتمادی، حسین بررسی تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر ارتباط ارزشی و محافظه‌کاری سود حسابداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 145-164]
 • اعتمادی، حسین تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 112-127]
 • اعتمادی، حسین طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • اعرابی، مهران بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (آلتمن ، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا ) در پیش‌بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی بانک سپه) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 52-63]
 • افرند خلیل آباد، مجتبی تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]
 • افلاطونی، عباس بررسی کارایی بازار بورس تهران در انعکاس اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن در قیمت‌های سهام: رویکرد آزمون میشکین (1983) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 133-148]
 • اقبال نیا، محمد بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 4-23]
 • اقدامی، اکرم تعیین سطح سوادمالی و رابطه ی آن با رفتار مالی و نگرش مالی (مطالعه موردی دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 187-198]
 • اکبری، احمد تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 21-42]
 • اکبری، زهرا فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]
 • اکبری امامی، علیرضا ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 53-74]
 • الماسی، بهنام بررسی نقش هموارسازی سود بر پیش بینی عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 122-137]
 • اله‌ یاری، الهه انگیزه های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 52-69]
 • امام وردی، قدرت الله پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان‌گر هماهنگ کوانتومی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 89-110]
 • امیر حسینی، زهرا بررسی ارتباط بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 25-46]
 • امیری، اسماعیل بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 24-41]
 • امیری، اسماعیل فرصت‌های رشد، نگهداشت وجه نقد و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 91-106]
 • امیری، اسماعیل بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 120-135]
 • امیری، علی نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]
 • امیری، فرهاد ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-152]
 • امیری، فرهاد برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 223-240]
 • امیری، هادی مقایسه ارتباط ارزشی سود تفکیک شده بر اساس ساختار جدید صورتهای مالی ارائه شده توسط IASBوFASB، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 24-41]
 • امیری، هادی تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 36-55]
 • امیری، هادی بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام و تغییرات سود سهام پرداختی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 5-20]
 • امیری، هوشنگ بررسی تأثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، هوشنگ بررسی تاثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 207-222]
 • امینی، پیمان بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران در هدایت صحیح سرمایه‌گذاران در دوره‌های بحران‌های مالی شرکتی و فراشرکتی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 161-178]
 • امینی، حسین پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • امینی، زهره اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 74-89]
 • اندرز جاده کناری، علی رابطه بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 124-139]
 • انصاری، عبدالمهدی بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 12-27]
 • انصاری، عبدالمهدی بررسی تاثیر اندازه شرکت صاحبکار، اندازه مؤسسه حسابرسی و میزان حق الزحمه غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس در شرایط ارائه همزمان خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیلگران بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 20-35]
 • انصاری، عبدالمهدی بررسی توان معیار های داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-129]
 • انصاری، عبدالمهدیی بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم حسابرسان جهت استفاده از «ابزار کمکی تصمیم‌گیری» در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 62-79]
 • انصاری چهارسوقی، شهریار تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]
 • انواری رستمی، علی اصغر بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 68-79]
 • انواری رستمی، علی اصغر نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه های مختلف درایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 100-109]
 • ایرانی مشتقین، خدیجه تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-66]
 • ایزدپور، مصطفی تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]
 • ایزدی، حسین پیش بینی اقلام تعهدی بر مبنای ویژگی‌های جریان‌های نقدی و تغییر در درآمد‌ها [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 165-186]
 • ایزدی نیا، ناصر رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 90-107]
 • ایزدی نیا، ناصر شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی تاثیر اجرای سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 36-51]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-85]
 • ایزدی نیا، ناصر تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم‌ [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 136-161]
 • ایمان، مسعود بررسی توان پیش بینی بازده موردانتظار شرکت بااستفاده از مدل چهارعاملی کارهارت [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 57-70]
 • ایمانی، کریم بررسی رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب از مالیات با استفاده از روش دومرحله‌ای هکمن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-186]

ب

 • بابائی، ساسان حسابداری مومنتوم و دفتر داری ثبت سه طرفه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 4-19]
 • بابا جانی، جعفر ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 36-55]
 • بابایی فیشانی، محمدرضا طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 50-67]
 • بادآور نهندی، یونس تاثیر نرخ موثر مالیاتی بر ساختار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 193-210]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 130-145]
 • بادآور نهندی، یونس ارائه الگویی برای اندازه‌گیری شفافیت محیط اطلاعاتی در بازار سهام با استفاده از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 69-88]
 • بادآورنهندی، یونس بررسی تاثیر سطوح محافظه کاری گزارشهای مالی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • باری، سمانه تدوین مدل باور سرمایه‌گذار به روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 113-130]
 • باساد، عاطفه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 81-96]
 • باغبان، علی سرایت‌پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده ارز واقعی و بازده ارز مجازی با رویکرد CCC [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 103-122]
 • باغومیان، رافیک افق زمانی سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیران و نوسان‌های متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 21-36]
 • باغومیان، رافیک بررسی روند اثر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 120-135]
 • باغومیان، رافیک رابطه ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 47-62]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • باقری، بهروز قراردادهای بیع‌متقابل و چالش‌های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 4-31]
 • باقری، بهروز بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 50-71]
 • باقری، مجتبی بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 130-147]
 • باقری، مصطفی پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • باقی، ابراهیم کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]
 • بالاورد، مهدی آزمون پدیده ارزان قیمت‌گذاری IPO و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 198-215]
 • باورهژ، مریم رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 75-86]
 • بایزدی، انور بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 5-20]
 • بایزیدی، انور بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 4-21]
 • بحرالعلوم، مهدی طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 22-43]
 • بختیاری، مسعود بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-103]
 • بخشایش، الهام تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 90-103]
 • بخشی، مجید استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 54-67]
 • بخشی جویباری، محمد باقر بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 74-87]
 • بدری، احمد فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 56-73]
 • بدیعی، حسین تدوین چارچوب راهبردی پیاده‌ سازی فینتک در صنعت بانکداری کشور [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 83-102]
 • بذرافشان، ابراهیم بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 116-129]
 • برادران حسن زاده، رسول تاثیرانعطاف‌پذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-102]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 111-132]
 • برادران حسن زاده، رسول تاثیر ساختار سرمایه بر محافظه کاری غیر شرطی و هزینه های نمایندگی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 36-53]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی تاثیر سطوح محافظه کاری گزارشهای مالی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 130-145]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (گروه صنایع خودرو و قطعات وگروه صنایع غذایی) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 188-200]
 • برادران حسن زاده، رسول ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 99-116]
 • برزگر، الهه بررسی میزان مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 90-107]
 • برزگر، قدرت اله هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 189-210]
 • برزیده، فرخ بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 4-21]
 • برزیده، فرخ بررسی جامع قدرت پیش بینی و محتوای اطلاعاتی متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه ای در پیش بینی جریان های نقدی آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 88-101]
 • برزیده، فرخ بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 45-60]
 • برمکی، ناهید تعیین سطح سوادمالی و رابطه ی آن با رفتار مالی و نگرش مالی (مطالعه موردی دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 187-198]
 • برهانی، سید عباس بررسی اهمیت نسبی ویژگی های شرکتهای ایرانی در تعیین کیفیت سود و مقایسه تطبیقی آن با بازار سرمایه سایر کشورها [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 134-150]
 • برومند، راحبه تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 110-129]
 • بزاززاده تربتی، حمیدرضا عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 5-22]
 • بزرایی، یونس بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]
 • بشکوه، مهدی نقش حجم معاملات و نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 195-210]
 • بشکوه، مهدی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری روابط خاکستری(GRA) و مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: شرکتهای سرمایه گذاری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 74-91]
 • بشیری منش، نازنین بررسی قدرت کشف مدلهای مدیریت سود [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 54-73]
 • بصیرت، مهدی اهمیت مدیریت سرمایه‌ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت-ها، مورد مطالعه: صنایع خودرو و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 165-178]
 • بصیرت، مهدی بررسی تأثیر رشد شرکت بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 72-87]
 • بلالی، آیت بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 191-206]
 • بنابی قدیم، رحیم تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 5-20]
 • بنابی قدیم، رحیم حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 5-20]
 • بنی عامریان، محمد رسول تحقیق در مورد اثربخشی نتایج اجرای ERP توسط سازنده های قوی بین المللی در یک شرکت نمونه به وسیله ارائه یک مدل 4 پارامتری جدید مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی اساسی شرکت مورد تحقیق [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 144-160]
 • بنی مهد، بهمن رابطه میان محافظه کاری اجتماعی و جهت گیری اخلاقی حسابداران و حسابرسان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 177-192]
 • بنی مهد، بهمن تاثیر ذهن آگاهی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 97-108]
 • بنی مهد، بهمن عدم قعایت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنی مهد، بهمن عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 5-20]
 • بهار مقدم، مهدی ارائه مدل مفهومی برای تعیین عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اثرگذار بر میزان فروش‌های اعتباری [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 163-182]
 • بهار مقدم، مهدی بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 52-65]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 136-150]
 • بهرامیان، امیرحسین ‌آینده‌پژوهی حرفه حسابرسی با تأکید بر الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 133-154]
 • بهرامیان، علی اصغر ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 50-63]
 • بهشتی نهند، رضا تاثیر ساختار سرمایه بر محافظه کاری غیر شرطی و هزینه های نمایندگی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 36-53]
 • بولو، قاسم بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و تجدید ارائه صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 53-70]
 • بولو، قاسم ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 70-93]
 • بولو، قاسم بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 116-133]
 • بولو، قاسم بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 4-19]
 • بولو، قاسم تأثیر بخش 340 استانداردهای حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت پیش‌بینی سود [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 36-49]
 • بولو، قاسم هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 4-29]
 • بولو، قاسم مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 23-38]
 • بیات، علی آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 74-87]
 • بیات، علی بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تعیین بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 104-123]
 • بیات، علی بررسی ارتباط ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 101-114]
 • بیات، مرتضی بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-72]
 • بیاتی، حسن اثر احساس سرمایه‌گذار و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل 8 عاملی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 5-26]

پ

 • پارسایی، منا تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]
 • پاکدل، عبدالله رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 90-107]
 • پاکدل، عبدالله شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]
 • پاکدل، عبداله بررسی رابطه بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 133-146]
 • پاکدل، عبداله پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • پاکدل، عبداله تبیین رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 132-150]
 • پاک مرام، عسگر رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد (موردمطالعه: شرکت‌های رو به رشد و رو به افول) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 4-23]
 • پالیزدار، کاظم طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • پالیزدار، کاظم نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 61-80]
 • پرتوی، اصر بررسی رابطه‌ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 144-160]
 • پرتوی، ناصر بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 56-69]
 • پرتوی، ناصر بررسی پایداری اجزای نقدی سود [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 60-73]
 • پروانه، فاطمه رویکرد هوش مصنوعی در تبیین مقایسه‌ای تأثیر معیار‌های نظام راهبری و نسبت های مالی بر سود اقتصادی و سود حسابداری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 129-146]
 • پژوهی، محمدرضا بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژوهی، محمدرضا بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 85-108]
 • پسندیده پارسا، بهرام نسبت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 79-96]
 • پقه، عبدالعزیز ارائه الگوی ارزش ویژه برند در گردشگری سلامت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 99-112]
 • پناهیان، حسین پیش‌بینی و مدل‌سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های GARCH [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 55-70]
 • پناهیان، حسین تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 54-73]
 • پناهیان، حسین تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 68-85]
 • پناهیان، حسین بررسی تطبیقی تأثیر استنباط از شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تایوان [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 140-155]
 • پناهیان، حسین عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 143-164]
 • پورآقاجان، عباسعلی رویکردی نوین به پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی (مقایسه مدل‌های سنتی و شبیه‌سازی و مدرن) [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 141-160]
 • پوربهرامی، بابک مطالعه تاثیر سبک تفکر حسابداران رسمی بر رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ ای با نقش میانجی استرس شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوربهرامی، بابک مطالعه تأثیر سبک تفکر حسابداران رسمی بر رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای با نقش میانجی استرس شغلی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 123-138]
 • پوربهی، رضا تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی با تأکید بر نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-80]
 • پور حسینی، سید مهدی بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 168-185]
 • پور حیدری، امید بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 98-113]
 • پورحیدری، امید بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تعیین بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 104-123]
 • پورحیدری، امید بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 96-111]
 • پورحیدری، امید بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 5-20]
 • پورحیدری، امید بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه‌ای بر قضاوت حسابرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورحیدری، امید بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه‌ ای بر قضاوت حسابرس [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 5-28]
 • پورزمانی، زهرا مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 36-49]
 • پورزمانی، زهرا بررسی توان پیش بینی بازده موردانتظار شرکت بااستفاده از مدل چهارعاملی کارهارت [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 57-70]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر اطلاعات نامشهود براساس مدل لاکونیشاک، شلیفر و ویشنی(LSV) بر رفتار توده‌وار سرمایه گذاران نهادی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 147-158]
 • پورزمانی، زهرا بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 98-81]
 • پورزمانی، زهرا تدوین الگوهای پیش‌بینی کننده بحران مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل درونی داده ها و تکنیک های هوش مصنوعی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 120-135]
 • پورزمانی، زهرا تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 21-42]
 • پورزمانی، زهرا مطالعه خوانایی قانون مالیات های مستقیم و لزوم بازنگری درآن از منظر قابلیت فهم توسط استفاده کنندگان [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 111-126]
 • پورزمانی، زهرا افشای اطلاعات زیست‌محیطی در گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 97-112]
 • پورزمانی، زهرا تاثیر هویت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی باتوجه به نقش میانجی قضاوت حسابرسان [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 29-46]
 • پور طبرستانی، علی محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 175-194]
 • پورعلی، محمدرضا آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 133-146]
 • پورعلی، محمدرضا تاثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 127-142]
 • پوریانسب، امیر نظریه‌ی مدیریت سود [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 34-53]
 • پوریوسف، اعظم تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 110-129]
 • پویان فر، احمد تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 124-141]
 • پیری سقرلو، مهدی نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]

ت

 • تابش، زهره بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 89-112]
 • تاجمیر ریاحی، حامد بررسی مقایسه‌ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 52-71]
 • تاری وردی، یدالله تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 137-156]
 • تاری وردی، یداله مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 102-115]
 • تاری وردی، یداله نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه های مختلف درایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 100-109]
 • تاکر، رضا تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 88-101]
 • تالانه، عبدالرضا افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 80-101]
 • تالانه، عبدالرضا بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 64-81]
 • تجویدی، الناز ویژگی‌های کمیته حسابرسی و مدیریت سود [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-174]
 • تحریری، آرش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با ارزش بالا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 143-158]
 • تحریری، آرش نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]
 • تحققی حاج قربانی، مهدی تاثیر جریان نقد عملیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش شایستگی مدیران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 81-96]
 • تصدّی کاری، محمّدجواد تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 67-80]
 • تفرشی راد، کتایون بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 145-162]
 • تقوی، زهره بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 100-120]
 • تقی پوریان، یوسف تاثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 127-142]
 • تقی نتاج، غلامحسن ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 122-143]
 • تقی نتاج، غلامحسن بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راه کارهای پیشگیری و کاهش آن دکتر غلامحسن تقی نتاج [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 124-143]
 • تقی نتاج، غلامحسن ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 50-63]
 • تقی نتاج، غلامحسن بررسی تطبیقی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های مدت دار بانک ها بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی و روش ارزش افزوده بانک [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 98-111]
 • تقی نتاج، غلامحسن چالش‌های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در موسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی ازبانک‌های‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 21-36]
 • تقی نتاج، غلامحسین توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(با تأکید بر حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-92]
 • تنانی، محسن بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزشگذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 87-104]
 • تنانی، محسن ریسک سقوط قیمت سهام : احساسات سرمایه‌گذاران و نقش تعدیل‌گر مدیریت سود [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 115-132]
 • تنهایی، محمدرضا پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان‌گر هماهنگ کوانتومی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 89-110]
 • تهرانی، رضا تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 39-56]
 • تهرانی، رضا بررسی رفتار رمه‌ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 125-142]
 • تهرانی، رضا طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 22-43]
 • تهرانی، رضا تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 50-67]
 • تهرانی، رضا اثر احساس سرمایه‌گذار و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل 8 عاملی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 5-26]
 • توانگر، افسانه استفاده از مدل DEA برای بررسی اثر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی فنی بازار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 107-124]
 • توانگر، افسانه تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توانگر، افسانه تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 69-84]
 • توانگر، افسانه مطالعه تاثیر سبک تفکر حسابداران رسمی بر رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ ای با نقش میانجی استرس شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توانگر، افسانه مطالعه تأثیر سبک تفکر حسابداران رسمی بر رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای با نقش میانجی استرس شغلی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 123-138]
 • توکل نیا، اسماعیل بررسی نقش اثر هاله‌ای در تصمیم‌گیری حسابرسان، با تأکید بر فرایند خودتوضیحی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 117-134]
 • تیرگان، محمد اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیرگان، محمد اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 187-202]

ث

 • ثقفی، علی بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 4-21]
 • ثقفی، علی بررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 5-20]
 • ثقفی، علی ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 5-30]
 • ثقفی، علی مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 4-23]
 • ثقفی، علی اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 38-61]
 • ثقفی، علی قابلیت اعتماد وکیفیت سود - رویکرد وضعیت مالی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 4-25]
 • ثقفی، علی نظریه‌ی مدیریت سود [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 34-53]
 • ثقفی، علی هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 4-29]
 • ثقفی، علی الگوی سنجش کارایی از منظر اطلاعات حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 153-170]
 • ثمری خلج، الهام مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 102-115]

ج

 • جابری، محمدعلی بررسی رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب از مالیات با استفاده از روش دومرحله‌ای هکمن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-186]
 • جامعی، بیان تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • جامعی، رضا بررسی رفتار چسبندگی حق­الزحمه­های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 52-67]
 • جامعی، رضا بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 45-62]
 • جامعی، رضا اثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 59-80]
 • جاوید، داریوش بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به علت تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 134-150]
 • جاوید، داریوش بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 38-51]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید بررسی تأثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 35-50]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 71-88]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 4-21]
 • جباری، حسین تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 135-154]
 • جباری، حسین بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 74-87]
 • جباری، حسین ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 130-145]
 • جباری، حسین عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 143-164]
 • جباری نوقابی، مهدی مقایسه توان مدلهای آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورتهای مالی سالانه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 135-154]
 • جدیری نقاش کار، جهانگیر تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 88-103]
 • جدیری نقاش کار، جهانگیر بررسی ارتباط ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 101-114]
 • جعفری، سیده محبوبه ارتقای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر اساس شناسایی عوامل مؤثر شرکت‌ها از طریق رویکرد فراترکیب و تحلیل‌های کمی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 111-140]
 • جعفری، علی ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-152]
 • جعفری، علی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، علی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 165-186]
 • جعفری، علی برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 223-240]
 • جعفری، همت مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 23-38]
 • جعفریان، مائده رویکرد تحول گرایانه صاحبکار و بی طرفی حسابرس باتاکید بر هویت حرفه‌ای حسابرس [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 147-166]
 • جعفری صمیمی، احمد نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]
 • جعفری منش، ابراهیم بررسی اهمیت نسبی ویژگی های شرکتهای ایرانی در تعیین کیفیت سود و مقایسه تطبیقی آن با بازار سرمایه سایر کشورها [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 134-150]
 • جلالی، فاطمه بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 133-146]
 • جلالی فراهانی، عباس بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 118-133]
 • جلالی مولود، حسین علی پیش بینی اقلام تعهدی بر مبنای ویژگی‌های جریان‌های نقدی و تغییر در درآمد‌ها [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 165-186]
 • جلیلی، آرزو بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری در گزارش‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 116-127]
 • جلیلی، امیر بررسی توانایی پیش‌بینی جریانات نقدی آتی با استفاده از جریانات نقدی و مولفه‌های تعهدی سودهای گذشته [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 26-53]
 • جلیلی، صابر اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 163-180]
 • جلیلی، مونا اثر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر محافظه‌کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 207-222]
 • جمالی، سیده طاهره اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 171-184]
 • جمالیان پور، مظفر بررسی رابطه نسبت های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظر حسابرس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 130-157]
 • جمالی حسن جانی، محمد طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 115-134]
 • جمشیدی، حمید راهکارهای حسابرسی مالیاتی بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک حسابرسی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-162]
 • جمشیدی نوید، بابک بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-40]
 • جمشیدی نوید، بابک تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 177-192]
 • جمشیدی نوید، بابک ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 185-206]
 • جهاندوست مرغوب، مهران رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانشاد، آزیتا تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 42-55]
 • جهانشاد، آزیتا تأثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارائه صورتهای مالی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 63-90]
 • جهانشاد، آزیتا نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 92-107]
 • جهانشاد، آزیتا بررسی اثر ترانسیلوانیا بر روی بازدهی و حجم معاملات سهام [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 114-133]
 • جهانشاد، آزیتا بکارگیری هوش تجاری در کیفیت اطلاعات مالی با تاکید بر اصول و قیود و اندازه‌گیری درحسابداری [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 121-136]
 • جهانشاد، آزیتا بررسی قابلیت فهم استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از روش کلوز؛ مقایسه بین گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 109-130]
 • جهانشاد، آزیتا طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 75-98]
 • جهانگیرنیا، حسین بررسی رابطه بین سه متغیر سودآوری، بازده دارایی‌ و بازده حقوق صاحبان سهام هلدینگ‌های اقتصادی با بازده شرکتهای فرعی (مطالعه موردی هلدینگ شستا) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 142-157]
 • جهانگیرنیا، حسین فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]
 • جهانگیری، حسین مدل گردش مالی شرکت ها در زنجیره تامین و بررسی تاثیر اعوجاج بر روی آن [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 161-174]
 • جهانگیری لیواری، علی مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 42-55]
 • جوانمرد، حدیث ارزیابی میزان توفیق شرکت‌ها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 145-160]
 • جوانمرد، عیسی موسسات حسابرسی کوچک ومدیریت سود [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 181-194]
 • جوانمرد، عیسی انتخاب بهینه سهام براساس توسعه مدل گوردون با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 81-96]
 • جودکی، زهرا تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]
 • جوکار، محمد بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 65-80]

چ

 • چالاکی، پری عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 100-119]
 • چالاکی، پری بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 54-75]
 • چالاکی، پری بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه‌کاری حسابداری با تاکید بر ساختار سررسید بدهی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 95-110]
 • چنارانی، محمود سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی سود و جریان‏های نقدی آتی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 4-21]
 • چناری، حسن پیامد اقتصادی تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 31-44]
 • چهارمحالی، شهرام رویکرد هوش مصنوعی در تبیین مقایسه‌ای تأثیر معیار‌های نظام راهبری و نسبت های مالی بر سود اقتصادی و سود حسابداری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 129-146]
 • چیرانی، ابراهیم طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • چیرانی، ابراهیم تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]
 • چیرانی، ابراهیم نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 61-80]

ح

 • حاجی زاده، غلامرضا تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 94-113]
 • حاجی مرادخانی، حدیثه بررسی رابطه نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا با بازار سهام ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 130-147]
 • حاجی ملا میرزایی، حمید ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 42-57]
 • حاجیها، زهره بررسی تاثیر نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته ومخارج سرمایه‌‌ای برتغییرات سیاست‌های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-106]
 • حاجیها، زهره بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 79-94]
 • حاجیها، زهره کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 171-190]
 • حامدیان، حامد برداشت حسابرسان ایران از کارایی علایم خطر در کشف گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 162-197]
 • حبیبی، مرتضی بررسی پایداری اجزای نقدی سود [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 60-73]
 • حجازی، رضوان بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-40]
 • حجازی، رضوان تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 18-35]
 • حجازی، رضوان اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 62-77]
 • حجازی، رضوان بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • حجازی، رضوان ضرورت بهینه سازی صورت های مالی (نظریه داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجازی، رضوان نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]
 • حسن زاده، پرویز بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 5-20]
 • حسنقلی پور، طهمورث تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]
 • حسن نژاد، محمد بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت‌های واقعی و تأثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 149-166]
 • حسن نژاد، محمد پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (MAX) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 16-37]
 • حسنی، عباس بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه‌‌کاری در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 86-99]
 • حسنی، عباس اصل محافظه‌کاری و عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 88-107]
 • حسنی، محمد بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 116-133]
 • حسنی آذر داریانی، الهام بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 21-38]
 • حسنی القار، مسعود بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و تجدید ارائه صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 53-70]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 45-60]
 • حسنی فرد، حبیبه بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 136-150]
 • حسین‌زاده، علی‌حسین بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • حسینی، اسرین اثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 59-80]
 • حسینی، سید علی تاثیر مدیریت سود واقعی تهاجمی بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 89-106]
 • حسینی، سید علی بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 54-67]
 • حسینی، سید علی سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 80-95]
 • حسینی، سید علی بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه‌‌کاری در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 86-99]
 • حسینی، سید علی ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]
 • حسینی، سیدعلی سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 74-87]
 • حسینی، سیدعلی بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]
 • حسینی، سید میثم بررسی نقش گزارشگری مالیاتی متهورانه در احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 163-176]
 • حسینی بهشتیان، سید محمد بررسی رفتار رمه‌ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 125-142]
 • حصارزاده، رضا تاثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 50-67]
 • حصنی مقدم، فاطمه بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بر حقوق صاحبان سهام ، تولیدات شرکت و صنعت [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 195-206]
 • حقیقت، حمید بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-103]
 • حکیمی، فرهاد ظرفیت سنجی مالیات در مناطق ایران [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 159-180]
 • حکیمی، فرهاد بررسی مکانیزم تحریک فرآیند سرمایه گذاری توسط مالیات در شرکت های صنعتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 118-130]
 • حلاج، محمد اصل محافظه‌کاری و عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 88-107]
 • حمیدیان، محسن بررسی اثر تکانه قیمت بر ریسک، بازده و تأثیرگذاری همزمان آن‌ها [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 71-84]
 • حنجری، سارا تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 124-141]
 • حنیفی، فرهاد طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 22-43]
 • حیاتی، نهاله تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]
 • حیدر پور، فرزانه تاثیر رقابت در بازار بر ثبات مالی شرکتهای غیر تولیدی (مؤسسات مالی و بیمه) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 58-69]
 • حیدر پور، فرزانه رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 58-73]
 • حیدر پور، فرزانه بکارگیری هوش تجاری در کیفیت اطلاعات مالی با تاکید بر اصول و قیود و اندازه‌گیری درحسابداری [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 121-136]
 • حیدر پور، فرزانه طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 75-98]
 • حیدرپور، فرزانه تأثیر سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیرعادی سهام [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 183-198]
 • حیدری، محمد تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 177-192]
 • حیدری، مهدی تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده با پیش‌بینی سود حاصل از شبکه‌های عصبی فازی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 22-37]
 • حیدریان، جعفر تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-33]
 • حیدی نژاد، قدرت اله تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 121-144]
 • حیدی نژاد، قدرت اله ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 185-206]

خ

 • خانلری، امیر تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]
 • خان محمدی، محمد رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 138-151]
 • خانی، ذبیح الله رابطه ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 47-62]
 • خانی، عبدالله رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک: بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 186-200]
 • خانی، عبداله بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 68-85]
 • خاوری، حمید تأثیر سرمایه‌گذاری سهامداران نهادی و خطای پیش‌بینی سود هر سهم و سود تقسیمی بر بازده غیرعادی سهام [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 183-198]
 • خباززاده، محمد اسمعیل استفاده از مدل DEA برای بررسی اثر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی فنی بازار [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 107-124]
 • خجسته، محمدعلی ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ بر اساس توجه به عامل بهره وری سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 50-73]
 • خدابخشی، نجمه رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-49]
 • خداپناه، محبوبه اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشای منصفانه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 159-176]
 • خدادادی، ولی بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 70-87]
 • خدادادی، ولی بررسی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 28-45]
 • خدادادی، ولی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 88-101]
 • خدادادی، ولی بررسی توانایی پیش‌بینی جریانات نقدی آتی با استفاده از جریانات نقدی و مولفه‌های تعهدی سودهای گذشته [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 26-53]
 • خدادادی، ولی بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • خدامرادی، محمد بررسی تأثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدامرادی، محمد بررسی تاثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 207-222]
 • خدامی پور، احمد بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 24-41]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]
 • خدامی پور، احمد بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 108-121]
 • خدامی پور، احمد بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 118-131]
 • خدامی پور، احمد تاثیر پاسخگویی بر روی سطح اطمینان و مقاومت در مقابل تغییر نسبت به سیستم حسابداری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 94-113]
 • خدامی پور، احمد بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 5-20]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه‌ای بر قضاوت حسابرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدامی پور، احمد ارزیابی توان مدل یا‌دگیری عمیق و مد‌ل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 47-68]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه‌ ای بر قضاوت حسابرس [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 5-28]
 • خدری سونکی، باقر کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در دانشگاه های دولتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 5-22]
 • خردیار، سینا بررسی نقش گزارشگری مالیاتی متهورانه در احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 163-176]
 • خردیار، سینا تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 67-80]
 • خرم، اسماعیل بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در محیط ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 18-33]
 • خزایی، سعید شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-54]
 • خسروی، امیر رضا تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 39-56]
 • خضری، توفیق بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 107-128]
 • خلیفه سلطان، سید احمد کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 22-35]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 41-56]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد نقش محافظه‌کاری حسابداری در سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 108-120]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد تاثیر نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 43-62]
 • خلیلی، یاسمن بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 175-190]
 • خوئینی، بهداد ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 105-126]
 • خواجوی، شکراله بررسی نقش تعدیل‌کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت ‌پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 57-74]
 • خواجوی، شکراله کیفیت حسابرسی و محافظه کاری: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 4-19]
 • خواجوی، شکراله بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 24-37]
 • خواجوی، شکراله بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 38-51]
 • خواجوی، شکراله بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 90-103]
 • خواجوی، شکراله تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختارنیافته حسابرسی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 108-122]
 • خواجوی، شکراله بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • خورشیدی، غلامحسین جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 70-87]
 • خوزین، علی بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 78-95]
 • خوزین، علی طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]
 • خوزین، علی شناسایی تهیه‌کنندگان اظهارنامه‌های مالیاتی غیر واقعی بر اساس پردازش سیگنال‌های مغزی (EEG) [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 139-154]
 • خوش کار حسن کیاده، فرزین شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]
 • خیراندیش، صادق بررسی رابطه بین سه متغیر سودآوری، بازده دارایی‌ و بازده حقوق صاحبان سهام هلدینگ‌های اقتصادی با بازده شرکتهای فرعی (مطالعه موردی هلدینگ شستا) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 142-157]
 • خیرخواه، مهرداد بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید تغییر شریک حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-128]

د

 • داداشی، ایمان محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 175-194]
 • داداشی، ایمان شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]
 • داداشی، ایمان بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 191-206]
 • دارابی، رؤیا بررسی اثر تکانه قیمت بر ریسک، بازده و تأثیرگذاری همزمان آن‌ها [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 71-84]
 • دارابی، رؤیا تاثیر هوش مالی در پیش‌بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 102-125]
 • دارابی، رویا عوامل تعیین کننده پایداری مالی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 17-34]
 • دارابی، رویا توان توضیح‌دهندگی بازده‌های سهام بوسیله نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 147-170]
 • دارابی، رویا پیامد اقتصادی تجدید ارایه‌ی صورت‌های مالی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 31-44]
 • دارابی، رویا رویکرد هوش مصنوعی در تبیین مقایسه‌ای تأثیر معیار‌های نظام راهبری و نسبت های مالی بر سود اقتصادی و سود حسابداری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 129-146]
 • دارابی، رویا تدوین چارچوب راهبردی پیاده‌ سازی فینتک در صنعت بانکداری کشور [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 83-102]
 • داغانی، رضا ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 68-85]
 • داغانی، رضا تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان بر کیفیت حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشی، وحید بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 133-146]
 • دانشی، وحید بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشی، وحید بررسی تاثیر گزارشگری مالی متهورانه و بی‌قاعدگی اقلام تعهدی بر آنتروپی مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دراجی، میترا رابطه میان محافظه کاری اجتماعی و جهت گیری اخلاقی حسابداران و حسابرسان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 177-192]
 • درخشان، جواد تأثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • درخشان، جواد تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 39-50]
 • درزی، اکرم اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشای منصفانه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 159-176]
 • درسه، سیدصابر بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 111-132]
 • دریائی، عباسعلی بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص‌های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 24-35]
 • دریائی، عباسعلی پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • دریائی، عباسعلی تبیین رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 132-150]
 • دریایی، عباسعلی مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 72-89]
 • دستگیر، محسن رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 90-107]
 • دستگیر، محسن شناسایی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تحلیل عاملی تاییدی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 127-146]
 • دستگیر، محسن بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 129-146]
 • دستگیر، محسن تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]
 • دستگیر، محسن بررسی اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 4-21]
 • دستگیر، محسن بررسی توانایی پیش‌بینی جریانات نقدی آتی با استفاده از جریانات نقدی و مولفه‌های تعهدی سودهای گذشته [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 26-53]
 • دستگیر، محسن بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستگیر، محسن بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 85-108]
 • دستگیر، محسن تأثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 5-28]
 • دعائی، میثم نقش سوگیری‌های‌ احساسی دگرگون‌گریزی، زیان‌گریزی، سوگیری رفتاری نماگری و سوگیری‌ ناهماهنگی‌ شناختی روی اشتباهات حسابرسان [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 199-218]
 • دلوی، محمدرضا کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]
 • دلیری، علیرضا بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 140-155]
 • دموری، داریوش بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 81-96]
 • دموری، داریوش تجزیه و تحلیل بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه های ثانویه بر مبنای فرضیه ی علامت دهی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 104-117]
 • دمیرچی، اصغر بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 71-88]
 • دنکوب، مرتضی بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 78-95]
 • دهقان عصمت آبادی، محمد جواد رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 102-119]
 • دهقان منشادی، مهدی تأثیر پدیده تثبیت‏کنشی بر فرایند تصمیم‏گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 42-51]
 • دهقان نیستانکی، مهدی امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 58-75]
 • دهقانی سعدی، علی اصغر بررسی نقش تعدیل‌کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت ‌پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 57-74]
 • دولت آبادی، مهدیه تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 100-117]
 • دولت آبادی، مهدیه بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 52-65]
 • دولت خواه، آزاده بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 80-97]
 • دولو، مریم ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 97-114]
 • دولو، مریم اثر نقدشوندگی و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 63-78]
 • دیندار فرکوشی، پرویز عدم اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 143-164]

ذ

 • ذاکرالحسینی، علیرضا بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کیفیت ارتباطات سهام داران و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 191-210]
 • ذاکری، حامد بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 123-135]
 • ذاکری، صغرا بررسی تاثیر سطوح محافظه کاری گزارشهای مالی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • ذبیحی، علی ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 167-184]
 • ذبیحی، علی بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 175-190]
 • ذبیحی، فاطمه بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 5-22]
 • ذولفقار آرانی، محمد حسین بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 31-52]

ر

 • رئیس زاده، سید محمدرضا تعیین نیازها و اولویت های آموزشی محتوای دروس حسابداری و ارایه الگویی موثر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 76-97]
 • رازانی، سارا بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 54-67]
 • راشدی، محمد پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 104-117]
 • راعی، رضا بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر میزان سودآوری شرکتهای صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 5-20]
 • راعی، رضا بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-37]
 • رامشه، منیژه یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 70-87]
 • راهنما، فاطمه تاثیر نرخ موثر مالیاتی بر ساختار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری و سود تقسیمی سهام [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 193-210]
 • ربیعی، حامد تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییرطبقه‌بندی هزینه‌های عملیاتی به هزینه‌های غیرعملیاتی در میان‌دوره‌های مالی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 4-17]
 • رجالی، مرضیه بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام و تغییرات سود سهام پرداختی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 5-20]
 • رجب دری، حسین بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 73-88]
 • رجب دُری، حسین رابطه ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 47-62]
 • رجب زاده، علی اصغر تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]
 • رجبعلی زاده، جواد بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 31-52]
 • رجبی، روح الله بررسی رابطه بین مکانیزم های نظــام راهبـــری شــرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • رجبی، علی اکبر بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزشگذاری سود و اجزای آن توسط بازار سرمایه [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 87-104]
 • رجبی، علی اکبر تاثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 127-142]
 • رحمانی، حلیمه بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 73-88]
 • رحمانی، حلیمه ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 4-17]
 • رحمانی، علی ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 5-30]
 • رحمانی، علی بررسی قدرت کشف مدلهای مدیریت سود [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 54-73]
 • رحمانی، علی بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 104-115]
 • رحمانی، علی مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 112-129]
 • رحمانی، مهدی تبیین اثر پویایی ساختار سرمایه، سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی بر EPS شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 5-20]
 • رحمانیان، مسلم نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]
 • رحمانی پیچا، نوراله بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 36-53]
 • رحمتی، سلمان بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 38-51]
 • رحیمی، سعید بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 38-51]
 • رحیمی، علی رضا بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 96-111]
 • رحیمی آشتیانی، امیر تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]
 • رحیمیان امیری، محمد حسین اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 187-202]
 • رحیمیان امیری، محمدحسین اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی دستجردی، محسن تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم‌ [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 136-161]
 • رستمی، امین بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 51-64]
 • رستمی، علی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 134-155]
 • رستمی، محمدرضا آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 44-61]
 • رسولی، مریم بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با ارزش بالا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 143-158]
 • رشیدپور، علی عوامل موثر بر تعالی سازمانی در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 89-110]
 • رشیدیان، سمانه تأثیر بخش 340 استانداردهای حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت پیش‌بینی سود [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 36-49]
 • رشیدی باغی، محسن پیش‌بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه-های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 16-33]
 • رضائی، فرزین سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 52-71]
 • رضائی، فرزین تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 81-96]
 • رضائی، فرزین بهینه سازی کیفیت اطلاعات حسابداری برای سهامداران شکیبا و ناشکیبا از طریق الگوریتم توده ذرات [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 45-60]
 • رضا زاده، جواد بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 128-145]
 • رضازاده، جواد تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-33]
 • رضازاده، جواد ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 53-74]
 • رضایی، امید بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 98-113]
 • رضایی، شعیب تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 34-51]
 • رضایی، عماد روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 97-110]
 • رضایی، عیسی طراحی و تبیین مدل بهینه ارزش‌گذاری سهام بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 89-110]
 • رضایی، غلامرضا اثر میانجی‌گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 21-36]
 • رضایی، فاطمه بررسی تأثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 35-50]
 • رضایی، فرامرز بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در محیط ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 18-33]
 • رضایی، فرزین بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 21-40]
 • رضایی، فرزین تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 167-188]
 • رضایی، فرزین مقایسه الگوریتم مورچگان با روش های تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت درپیش بینی درماندگی مالی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 120-143]
 • رضایی، فرزین تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 82-97]
 • رضایی، مصطفی تاثیر پیاده‌سازی ارزیابی‌متوازن(BSC) بر عملکرد بنگاه(مطالعه موردی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 56-71]
 • رضایی، مهدی بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 81-94]
 • رضوی خسروشاهی، سید مهدی ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 99-116]
 • رمضانی، علی اکبر بررسی و اندازه گیری کیفیت گزارشگری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 32-41]
 • رنجبر، محمدحسین ارائه مدلی از واکنش سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به رفتار سودهای واقعی و پیش بینی شده فصلی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 201-218]
 • رنجبر، محمدحسین ‌آینده‌پژوهی حرفه حسابرسی با تأکید بر الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 133-154]
 • رنجبر، محمدحسین ضرورت بهینه سازی صورت های مالی (نظریه داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهنما، مریم تاثیر نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 43-62]
 • رهنما، مسعود بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 107-120]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 46-61]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون تعیین نیازها و اولویت های آموزشی محتوای دروس حسابداری و ارایه الگویی موثر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 76-97]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 5-30]
 • روانخواه، طاهره حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 87-100]
 • روحی، علی مطالعه تاثیر سبک تفکر حسابداران رسمی بر رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ ای با نقش میانجی استرس شغلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحی، علی مطالعه تأثیر سبک تفکر حسابداران رسمی بر رعایت آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای با نقش میانجی استرس شغلی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 123-138]
 • روزبخش، نجمه بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، وجریان های‌نقدی عملیاتی درپیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 64-79]
 • روستا، منوچهر بررسی نقش تعدیل‌کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت ‌پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 57-74]
 • روستا میمندی، اعظم بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 73-88]
 • رویایی، رمضانعلی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری روابط خاکستری(GRA) و مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: شرکتهای سرمایه گذاری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 74-91]
 • رویایی، رمضانعلی آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 74-87]
 • رویایی، رمضانعلی عدم قعایت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رویایی، رمضانعلی عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 5-20]
 • ریاحی نژاد، محدثه تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریاحی نژاد، محدثه تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 69-84]
 • ریاحی وزواری، کیوان نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]
 • رییس زاده، سیدمحمدرضا بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 134-150]

ز

 • زارع، زهرا بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 12-27]
 • زارع، غلام‌حسن بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 38-51]
 • زارع، غلامحسن بررسی چسبندگی هزینه‌های بیمارستانی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 29-46]
 • زارع بهنمیری، محمد جواد محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 175-194]
 • زارع بهنمیری، محمد حسن اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 187-202]
 • زارع بهنمیری، محمدحسن اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، حسن بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 108-124]
 • زارعی، مهرداد تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • زالی، اعظم تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 42-55]
 • زاهدی، جمشید انتخاب شاخص های راهبردی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی فازی و تاپسیس (مطالعه موردی: صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 125-144]
 • زرین کیا، فرشید جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 70-87]
 • زلفی، سوسن ویژگی‌های تاریک شخصیت حسابرسان و تاثیر آنها بر ارزیابی ریسک تقلب [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 179-206]
 • زلقی، حسن بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-72]
 • زمان‌نژاد، محمدصادق بررسی تأثیر مدیریت سود بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 97-118]
 • زمانی، رضا تأثیر سبک‌های رهبری ملاحظات و ساختار بر رضایت شغلی حسابرسان: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رده سازمانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 5-22]
 • زمانی فروشانی، محمد جواد تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]
 • زمانی گندمانی، محسن بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 110-123]
 • زنجیردار، مجید رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 138-151]
 • زنجیردار، مجید تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 55-66]
 • زنجیردار، محمد نقش قیمت‌گذاری نادرست بر مخارج سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های هموارساز و غیر هموارساز سود [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 37-54]
 • زند، سپیده تاثیر مدیریت سود واقعی تهاجمی بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 89-106]
 • زند، علیرضا بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 79-94]
 • زنده دل، احمد روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 54-71]
 • زینالی، مهدی ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 99-116]
 • زینلی، حدیث ارزیابی توان مدل یا‌دگیری عمیق و مد‌ل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 47-68]

س

 • سادات آگاه، سپیده سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 74-87]
 • سادات بهبهانی نیا، پریسا اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 38-55]
 • ساداتی تیله بنی، سیده وجیهه بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 175-190]
 • ساربانها، محمد رضا بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 120-135]
 • سارنج، علیرضا بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-37]
 • ساعتی مهتدی، صابر تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]
 • ساعی، محمد جواد بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 51-64]
 • ساعی، محمد جواد بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 52-67]
 • ساعی، محمد جواد پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • ساعی، محمد جواد مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-40]
 • سالاری، حجت الله نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]
 • سام دلیری، بهنام تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه‌ای حسابرس بر مبنای مدل بوهاویا، گاگاس و زاکی بر کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 131-146]
 • سبحانی، مجتبی بهینه سازی کیفیت اطلاعات حسابداری برای سهامداران شکیبا و ناشکیبا از طریق الگوریتم توده ذرات [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 45-60]
 • سبزعلی پور، فرشاد آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 5-30]
 • سپاسی، سحر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابرسی مستمر با استفاده از تکنیک تصمیم گیری TOPSIS [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 56-73]
 • سپاسی، سحر بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 68-79]
 • ستایش، محمد حسین بررسی مقایسه ای توان مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود(سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 32-51]
 • ستایش، محمد حسین مدل بسط داده شده برای تخمین محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 52-67]
 • ستایش، محمد حسین بررسی رابطه نسبت های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظر حسابرس [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 130-157]
 • ستایش، محمدحسین ارائه مدلِ بهینه‌‌ پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از الگوریتم علف‌های هرز و ارزیابی کارآیی آن در مقایسه با مدل آلتمن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 41-54]
 • ستایش، محمدحسین بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 4-27]
 • ستایش، محمدحسین بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 36-49]
 • ستایش، محمدحسین بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-51]
 • ستوده، مسعود بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه‌ای بر قضاوت حسابرس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستوده، مسعود بررسی تأثیر فشار شغلی و تردید حرفه‌ ای بر قضاوت حسابرس [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 5-28]
 • سجادی، سید احمدرضا اثر اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر رابطه بازده سهام و حجم معامله [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 59-74]
 • سجادی، سید حسین تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 5-20]
 • سجادی، سید حسین پیش‌بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه-های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 16-33]
 • سجادی، سید حسین تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 4-17]
 • سجادی، سید حسین بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 22-35]
 • سجادی، سید حسین بررسی رابطه ی بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 30-49]
 • سجادی، سید حسین کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در دانشگاه های دولتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 5-22]
 • سجادی، سیدحسین بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 4-21]
 • سحابی، جلیل نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]
 • سراجی، حسن طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • سرچمی، محمد ارزیابی توان مدل یا‌دگیری عمیق و مد‌ل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 47-68]
 • سرخابی، نیر ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • سرخانی مقدم، داریوش بررسی رابطه بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 133-146]
 • سرفراز، منصور بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 53-70]
 • سرلک، نرگس بررسی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 18-35]
 • سرلک، نرگس نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 56-73]
 • سرهرودی، سپهر طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 175-192]
 • سرهنگی، حجت بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 118-133]
 • سروستانی، امیر بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]
 • سروش یار، افسانه ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 86-101]
 • سروی پور، نگار خ بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 145-162]
 • سعادتی‏نژاد، زهره بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 74-89]
 • سعدی، جهانگیر تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعدی، جهانگیر تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 165-186]
 • سعیدی، ‌پرویز ‌ ارائه ‌الگویی ‌نوین ‌از ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌ ‌شرکتی‌: ‌مسئولیت ‌اجتماعی ‌و ‌کارآفرینی ‌شرکتی ‌و ‌نقش ‌تعدیل‌کنندگی ‌فناوری ‌اطلاعات [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 133-150]
 • سعیدی، پرویز ارائه الگوی ارزش ویژه برند در گردشگری سلامت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 99-112]
 • سعیدی، علی تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 20-35]
 • سعیدی، علی شناسایی موانع و محدودیت‌های فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 86-107]
 • سعیدی، علی ارائه الگوی بهینه تقسیم سود نقدی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 82-101]
 • سعیدی، علی تأثیر سهامداران نهادی بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 114-129]
 • سعیدیان، مسعود ‌ ارائه ‌الگویی ‌نوین ‌از ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌ ‌شرکتی‌: ‌مسئولیت ‌اجتماعی ‌و ‌کارآفرینی ‌شرکتی ‌و ‌نقش ‌تعدیل‌کنندگی ‌فناوری ‌اطلاعات [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 133-150]
 • سعیدی گراغانی، مسلم بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 118-131]
 • سلحشور، سولماز بررسی تأثیر تضاد نقش، باور به خودکارآمدی و حساسیت اخلاق حرفه-ای حسابرسان بر عملکرد آنها با تأکید بر هوش عاطفی حسابرس [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 77-96]
 • سلطانیان، چیمن ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]
 • سلگی، محمد بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 22-35]
 • سلمانی، رسول بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-135]
 • سلیمان خان، آرامه بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 98-81]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا بررسی نقش، اثربخشی و ارزیابی حسابرسی داخلی در شرکت نفت فلات قاره ایران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 21-38]
 • سلیمانی مارشک، مجتبی تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 97-112]
 • سمیعی، روح ‌اله ‌ ارائه ‌الگویی ‌نوین ‌از ‌حاکمیت ‌شرکتی ‌و ‌عملکرد ‌ ‌شرکتی‌: ‌مسئولیت ‌اجتماعی ‌و ‌کارآفرینی ‌شرکتی ‌و ‌نقش ‌تعدیل‌کنندگی ‌فناوری ‌اطلاعات [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 133-150]
 • سواری، سمیرا بررسی تأثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سواری، سمیرا بررسی تاثیر تیپ‌‌های شخصیتی حسابرس بر ابعاد سکوت سازمانی حسابرسان [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 207-222]
 • سیدخسروشاهی، سیدعلی بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 140-155]
 • سیدی، سیدجلال بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 50-75]
 • سیدی، سیدجلال بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]
 • سیدین بروجنی، الهام السادات تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 54-73]
 • سیرانی، محمد بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 102-119]
 • سیف قلی، حسین بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 102-119]

ش

 • شاداب شمس آباد، نیلوفر تاثیر نوآوری بر خطر سقوط قیمت سهام تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 43-62]
 • شامحمدی، محمدعلی بررسی رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب از مالیات با استفاده از روش دومرحله‌ای هکمن [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 171-186]
 • شاهرضا، علیرضا تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهرضا، علیرضا تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-164]
 • شاهسونی، داوود ارزیابی توانایی مدل مبتنی بر ویژگی های سهام در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ درتبیین اختلاف بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1381 [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 4-21]
 • شاهمرادی، شهین ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]
 • شاهوردی، گیتی اعظم بررسی تاثیر نمره حاکمیت شرکتی بر رابطه بین متغیر بنیادی حسابداری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 147-162]
 • شاه ویسی، فرهاد تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 167-188]
 • شایسته مند، حسین تاثیر اطلاعات نامشهود براساس مدل لاکونیشاک، شلیفر و ویشنی(LSV) بر رفتار توده‌وار سرمایه گذاران نهادی [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 147-158]
 • شرفی، نسیم رابطه ناخوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 47-62]
 • شریف، فهیمه شناسایی موانع و محدودیت‌های فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 86-107]
 • شعبانی، کیوان رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-38]
 • شعری، صابر بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 102-119]
 • شفیعی، مهرداد ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 105-126]
 • شفیعی کاخکی، مریم بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 191-206]
 • شکری، اعظم رابطه میان محافظه کاری اجتماعی و جهت گیری اخلاقی حسابداران و حسابرسان [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 177-192]
 • شمس، زهرا رابطه کیفیت حسابرسی و ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتری سرمایه با نگاهی بر رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 39-54]
 • شمس، زهرا اثر ریسک بر محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 74-91]
 • شمس، شهاب الدین بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 104-121]
 • شمس، شهاب الدین رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 120-139]
 • شمس زاده، باقر بررسی نقش هموارسازی سود بر پیش بینی عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 122-137]
 • شهبندیان، ندا کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 22-35]
 • شهریاری، علیرضا بررسی جامع قدرت پیش بینی و محتوای اطلاعاتی متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه ای در پیش بینی جریان های نقدی آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 88-101]
 • شهسواری، معصومه بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-135]
 • شورورزی، محمدرضا رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 134-155]
 • شورورزی، محمدرضا ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 110-127]
 • شیخ، محمد جواد تبیین ارزش بازاری اختیارهای واقعی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 39-56]
 • شیخ، محمد جواد بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 74-87]
 • شیخ، محمد جواد بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، وجریان های‌نقدی عملیاتی درپیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 64-79]
 • شیخ، محمدجواد پیامدهای ریسک مرتبط به استاندارهای گزارشگری مالی بین‌المللی در بانک‌های ایرانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 151-170]
 • شیخ، محمدجواد بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 110-123]
 • شیخ پور، لیلا تجزیه و تحلیل بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه های ثانویه بر مبنای فرضیه ی علامت دهی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 104-117]
 • شیرعلیزاده، محسن پیش‌بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه-های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 16-33]
 • شیرمحمدپورگرجانی، عبداله بررسی رابطه بین سه متغیر سودآوری، بازده دارایی‌ و بازده حقوق صاحبان سهام هلدینگ‌های اقتصادی با بازده شرکتهای فرعی (مطالعه موردی هلدینگ شستا) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 142-157]
 • شیری حکم آبادی، علی راهکارهای حسابرسی مالیاتی بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک حسابرسی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-162]

ص

 • صابری، فاطمه بررسی اثر میانجی افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه‌‌ بین رقابت بازار محصول و بازده سهام [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 108-127]
 • صابری پستچی، سید حجت بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس بر رابطه بین تنوع تجاری و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صاحب الزمانی، سیمین بررسی تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه گذاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادق‌زاده مهارلویی، محمد بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 65-80]
 • صادق نژاد هزاوه، سامانه بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 21-40]
 • صادقی، ابراهیم امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 58-75]
 • صادقی، محسن ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 86-101]
 • صادقیان، رحمت الله عوامل موثر بر تعالی سازمانی در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 89-110]
 • صادقی باطانی، محسن بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-37]
 • صادقی جزی، پیام بررسی تطبیقی تأثیر استنباط از شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تایوان [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 140-155]
 • صادقی سیاح، محمد نقش قیمت‌گذاری نادرست بر مخارج سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های هموارساز و غیر هموارساز سود [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 37-54]
 • صادقی سیاح، محمد شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت‌ریسک در سازمان امور مالیاتی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 65-82]
 • صادقی شریف، سید جلال بررسی تأثیر مدیریت سود بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 97-118]
 • صادقی مهر، حمیرا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی مهر، حمیرا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 51-68]
 • صالح‌آبادی، علی طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختاریافته [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 22-37]
 • صالح‌آبادی، علی بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 26-45]
 • صالح آبادی، علی بررسی مقایسه‌ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 52-71]
 • صالحی، اله کرم ماتریسِ پسایندهای ارزش‌ِ ناشی از خردمندیِ دانشِ مالی مدیرانِ شرکت‌های بازار سرمایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، تابنده تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، تابنده تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 21-38]
 • صالحی، حمیدرضا شناسایی چالش‌های توسعه فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای حسابداری و ارائه راهکار برای برون‌ رفت از وضع موجود [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 47-64]
 • صالحی، مهدی بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 34-53]
 • صالحی، مهدی تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]
 • صالحی، مهدی بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 107-120]
 • صالحی امین، علیرضا نقش واسطه ای استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی در بخش دولتی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور) [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 155-174]
 • صدری نیا، مصطفی ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 97-114]
 • صدری نیا، مصطفی اثر نقدشوندگی و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 63-78]
 • صدیقی، روح الله تبیین برخی عوامل مؤثر بر هزینه‌های نمایندگی با تأکید بر نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 65-80]
 • صدیقی، روح الله کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 169-186]
 • صدیقی، روح الله تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • صدیقی کمال، لیلا بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 42-57]
 • صراف، فاطمه هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 189-210]
 • صراف، فاطمه مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 4-23]
 • صراف، فاطمه اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 171-184]
 • صراف، فاطمه ابعاد مسئولیت اجتماعی و بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت‌ها [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 81-98]
 • صراف، فاطمه پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان‌گر هماهنگ کوانتومی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 89-110]
 • صفائی، سید عماد ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 68-85]
 • صفرزاده، محمد حسین کاربرد و اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در دانشگاه های دولتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 5-22]
 • صفرزاده، محمدحسین تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 100-117]
 • صفری، خاطره نقش حجم معاملات و نقدشوندگی بر فرصت های سرمایه گذاری و مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 195-210]
 • صفری، عذرا بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌های تجاری؛ مطالعه موردی بانک‌های کشورهای ایران و ترکیه [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 81-94]
 • صفری گرایلی، مهدی رویکرد تحول گرایانه صاحبکار و بی طرفی حسابرس باتاکید بر هویت حرفه‌ای حسابرس [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 147-166]
 • صفری گراییلی، مهدی مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 5-20]
 • صمدی، سعید تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 97-112]
 • صمدی، ولی الله آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 148-167]
 • صمدی‌لرگانی، محمود تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]
 • صمدی لرگانی، محمود بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص‌های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 24-35]
 • صمدی لرگانی، محمود تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]
 • صمدی لرگانی، محمود نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]
 • صمیمی، سعید رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 95-108]
 • صیادی سومار، علی آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 5-30]
 • صیدخانی، رضا بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران در هدایت صحیح سرمایه‌گذاران در دوره‌های بحران‌های مالی شرکتی و فراشرکتی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 161-178]
 • صیدی، حجت‌اله بررسی مقایسه ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌های تجاری؛ مطالعه موردی بانک‌های کشورهای ایران و ترکیه [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 81-94]

ض

 • ضیاء، بابک طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]

ط

 • طاعتی کاشانی، حسن بررسی مقایسه‌ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 52-71]
 • طالب‌نیا، قدرت‌اله تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]
 • طالب نیا، قدرت ا... آزمون نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 131-144]
 • طالب نیا، قدرت اله بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 42-57]
 • طالب نیا، قدرت اله بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 111-132]
 • طالب نیا، قدرت اله اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 88-101]
 • طالب نیا، قدرت اله بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 78-95]
 • طالب نیا، قدرت اله محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 46-61]
 • طالب نیا، قدرت اله بررسی امکان سنجی بکارگیری مدل های ارزشگذاری منابع انسانی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 102-119]
 • طالب نیا، قدرت اله عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 21-44]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 4-21]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین بررسی تاثیر اندازه شرکت صاحبکار، اندازه مؤسسه حسابرسی و میزان حق الزحمه غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس در شرایط ارائه همزمان خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیلگران بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 20-35]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین تأثیر بلوغ شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و آشفتگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 63-80]
 • طاهرآبادی، علی‌اصغر تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 177-192]
 • طاهری، مسعود بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 4-17]
 • طبرستانی، محمدرضا پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 158-187]
 • طبری جویباری، محمد بررسی تأثیر عضویت در گروه های تجاری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 128-141]
 • طلائی زاده، علی نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]
 • طهرانی، رضا ماتریسِ پسایندهای ارزش‌ِ ناشی از خردمندیِ دانشِ مالی مدیرانِ شرکت‌های بازار سرمایه [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدینی، بیژن ‌آینده‌پژوهی حرفه حسابرسی با تأکید بر الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 133-154]
 • عالم تبریز، اکبر تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 34-51]
 • عالم تبریز، اکبر طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 175-192]
 • عبادی، زهرا ارائه الگوی بهینه تقسیم سود نقدی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 82-101]
 • عباس تفرشی، زهره تاثیر نظام راهبری شرکتی برافشای سرمایه فکری [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 18-33]
 • عباس زاده، سکینه بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 104-121]
 • عباسی، ابراهیم روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 97-110]
 • عباسی، ابراهیم تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام دربورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 152-165]
 • عباسی، ابراهیم آزمون پدیده ارزان قیمت‌گذاری IPO و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 198-215]
 • عباسی، ابراهیم رفتار بشردوستانه شرکت و کارایی سرمایه گذاری [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 55-76]
 • عباسی، رضا پیامدهای ریسک مرتبط به استاندارهای گزارشگری مالی بین‌المللی در بانک‌های ایرانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 151-170]
 • عباسیان، عزت‌اله اثر احساس سرمایه‌گذار و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل 8 عاملی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 5-26]
 • عباسیان فریدونی، محمد مهدی ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-152]
 • عباسیان فریدونی، محمدمهدی برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 223-240]
 • عبدالباقی، عبدالمجید کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]
 • عبداله نژاد، رضا بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 107-120]
 • عبدالهی، امید بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 134-150]
 • عبدالهی، علی شناسایی موانع و محدودیت‌های فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 86-107]
 • عبدزاده کنفی، محمد سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 80-95]
 • عبدلی، محمد رضا بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 89-112]
 • عبدلی، محمدرضا الگوی تفسیری تاثیرپذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ سیطره‌ی مدیریت شریک حسابرسی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 175-198]
 • عبدی، رسول ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • عبدی، مصطفی تاثیر محافظه‌کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 23-44]
 • عبدی، مهدی بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 52-67]
 • عدیلی، مجتبی بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 5-20]
 • عرب، خدیجه مطالعه رابطه محافظه کاری با انعطاف پذیری در مدیریت وجوه نقد [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 136-151]
 • عرب صالحی، مهدی بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام و تغییرات سود سهام پرداختی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 5-20]
 • عرب مازار، علی‌اکبر تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]
 • عرب مازار، علی اکبر قراردادهای بیع‌متقابل و چالش‌های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 4-31]
 • عرب مازار، علی اکبر شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت‌ریسک در سازمان امور مالیاتی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 65-82]
 • عرب مازار یزدی، محمد برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 74-95]
 • عربی، مهدی تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 4-17]
 • عزیزپور، علی اکبر مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 72-89]
 • عزیزجلالی، سینا مطالعه عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی. [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 76-89]
 • عزیزی، شهریار تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]
 • عسکرزاده، عزیزاله ماتریسِ پسایندهای ارزش‌ِ ناشی از خردمندیِ دانشِ مالی مدیرانِ شرکت‌های بازار سرمایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، سهیلا بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 90-103]
 • عسکریان، مهناز تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]
 • عسکری کوپانی، احمد رضا تعیین تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 181-194]
 • عسکری نژاد امیری، علی بررسی ریسک سیستماتیک صنعت در بازار سهام براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 37-56]
 • عصاریان، محمد اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 22-41]
 • عظیمی یانچشمه، مجید مطالعة رابطة بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 86-99]
 • علمی، حسام تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید بر استراتژی تجاری شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 113-132]
 • علوی، سید محمد عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 21-44]
 • علوی طبری، سید حسین گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 4-19]
 • علوی طبری، سید حسین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 22-35]
 • علوی طبری، سید حسین رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-49]
 • علوی طبری، سیدحسین تاثیر نظام راهبری شرکتی برافشای سرمایه فکری [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 18-33]
 • علی پور، صفدر فرصت‌های رشد، نگهداشت وجه نقد و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 91-106]
 • علیخانی، حمید بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتها، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 28-41]
 • علیخانی، غلامرضا بررسی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 109-120]
 • علیدوست اقدم، محمد تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام دربورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 152-165]
 • علی زاد، حسن بررسی کارایی بازار بورس تهران در انعکاس اطلاعات سود حسابداری و اجزای آن در قیمت‌های سهام: رویکرد آزمون میشکین (1983) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 133-148]
 • علیزاده، حسام بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه‌کاری حسابداری با تاکید بر ساختار سررسید بدهی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 95-110]
 • علی صوفی، هاشم بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 4-21]
 • علیقلی، منصوره بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 5-22]
 • علیمرادی شریف آبادی، عباس بررسی تأثیر عضویت در گروه های تجاری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 128-141]
 • علیمردای شریف آبادی، عباس نقش چسبندگی هزینه‌ها در رابطه میان کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر برآن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 67-80]
 • علی نژاد ساروکلائی، مهدی تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]
 • علی‌نژاد ساروکلایی، مهدی ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 167-184]
 • علینقیان، نسرین بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-85]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تأثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 39-50]
 • عنایتی طائبی، ریحانه مقایسه توان مدلهای آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورتهای مالی سالانه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 135-154]

غ

 • غزنوی، محمدصادق بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 4-17]
 • غفاری فرد، محمد انتخاب شاخص های راهبردی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی فازی و تاپسیس (مطالعه موردی: صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 125-144]
 • غفوریان شاگردی، امیر بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس بر رابطه بین تنوع تجاری و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلام‌زاده لداری، مسعود مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 112-129]
 • غلام زاده لداری، مسعود ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 5-30]
 • غلامی، حدیثه بررسی تأثیر عضویت در گروه های تجاری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 128-141]
 • غلامی، عبدالخالق تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 117-132]
 • غلامی، معرفت ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 42-57]
 • غلامی جمکرانی، رضا فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]
 • غلامی جمکرانی، رضا شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت‌ریسک در سازمان امور مالیاتی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 65-82]
 • غلامی جمکرانی، رضا سرایت‌پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده ارز واقعی و بازده ارز مجازی با رویکرد CCC [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 103-122]
 • غلامی مهرآبادی، سعید بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 4-19]
 • غیاثوند، علیرضا بررسی اثر تکانه قیمت بر ریسک، بازده و تأثیرگذاری همزمان آن‌ها [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 71-84]
 • غیور، فرزاد ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 74-87]
 • غیوری مقدم، علی بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-85]

ف

 • فاضلی، نقی تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • فاضلی، نقی تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-164]
 • فاضلی، نقی فراتحلیل بررسی تاثیراستقلال واحدحسابرسی داخلی برعملکرد حسابرسی داخلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 21-38]
 • فاطری، علی بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 39-58]
 • فامیلیان، مولود مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی واتورگرسیون برداری در پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 128-140]
 • فانیانی، محسن مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 36-49]
 • فتاحی اردکانی، حبیب‌الله شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-54]
 • فخاری، حسین بررسی عوامل تعیین کننده افشای ضعف کنترلهای داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 25-42]
 • فخاری، حسین مطالعه عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی. [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 76-89]
 • فخاری، حسین مطالعه رابطه محافظه کاری با انعطاف پذیری در مدیریت وجوه نقد [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 136-151]
 • فخاری، حسین بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 116-129]
 • فخاری، حسین بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 148-163]
 • فخاری، حسین بی‌قاعدگی سودآوری و چسبندگی احساسات سرمایه‌گذار [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخاری، ماندانا تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 82-99]
 • فدائی نژاد، محمد اسماعیل بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 4-23]
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل بررسی ریسک سیستماتیک صنعت در بازار سهام براساس رویکرد بتای پرشی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 37-56]
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (MAX) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 16-37]
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 38-55]
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیر عادی) در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت ها (β) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 164-183]
 • فرازمند، حسن بررسی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 28-45]
 • فرازمند، حسن بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 4-21]
 • فرازمند، حسن بررسی رابطه ی بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 30-49]
 • فراهانی، احسان بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 116-133]
 • فرج‏زاده دهکردی، حسن اولویت‏بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدی بر آموزش حسابداران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 118-133]
 • فرج زاده دهکردی، حسن تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 112-127]
 • فرجی، امید کیفیت افشا حسابداری و عملکردآتی: رویکرد معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 71-90]
 • فرحبد، فرزین نقش واسطه ای استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی در بخش دولتی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور) [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 155-174]
 • فرشباف خوش نظر، مریم تاثیر تغییرات غیر منتظره وجه نقد بر بازده مازاد در شرایط عدم اطمینان [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 193-208]
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز تأثیر پدیده تثبیت‏کنشی بر فرایند تصمیم‏گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 42-51]
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز بررسی ارتباط بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 25-46]
 • فرقانی، فرهاد ارائه الگویی برای اندازه‌گیری شفافیت محیط اطلاعاتی در بازار سهام با استفاده از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 69-88]
 • فرمهینی فراهانی، غلامرضا تاثیر تعدیلات سنواتی بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 135-154]
 • فرهانیان، سید محمد جواد بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 26-45]
 • فروغی، داریوش مقایسه ارتباط ارزشی سود تفکیک شده بر اساس ساختار جدید صورتهای مالی ارائه شده توسط IASBوFASB، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 24-41]
 • فروغی، داریوش تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 36-55]
 • فروغی، داریوش رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 20-37]
 • فروغی، داریوش بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 90-103]
 • فروغی، داریوش تأثیر سهامداران نهادی بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 114-129]
 • فروغی، داریوش تدوین مدل باور سرمایه‌گذار به روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 113-130]
 • فروغی نسب، محمد ابعاد مسئولیت اجتماعی و بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت‌ها [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 81-98]
 • فضل‌زاده، علیرضا اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 5-24]
 • فغانی ماکرانی، خسرو تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [(مقالات آماده انتشار)]
 • فغانی ماکرانی، خسرو تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-164]
 • فغانی ماکرانی، خسرو فراتحلیل بررسی تاثیراستقلال واحدحسابرسی داخلی برعملکرد حسابرسی داخلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 21-38]
 • فقیه، محسن ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با معیارهای عملکرد شرکت‌ها [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 105-126]
 • فلاح، رضا تاثیر عوامل کلیدی موفقیت بر عملکرد نظام حسابرسی داخلی [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 127-142]
 • فلاح، میرفیض شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت‌ریسک در سازمان امور مالیاتی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 65-82]
 • فلاح شمس، میرفیض سرایت‌پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده ارز واقعی و بازده ارز مجازی با رویکرد CCC [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 103-122]
 • فلاح محمدی، نرگس تبیین رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 132-150]
 • فلاح محمدی، نرگس بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 148-163]
 • فیروزنیا، امیر تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-24]
 • فیضی، حمیده تاثیرانعطاف‌پذیری مالی و محدودیت در تامین مالی بر مدیریت سود [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 85-102]

ق

 • قائم پناه، محسن ویژگی‌های کمیته حسابرسی و مدیریت سود [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 155-174]
 • قادری، بهمن عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 100-119]
 • قادری، قدرت رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد (موردمطالعه: شرکت‌های رو به رشد و رو به افول) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 4-23]
 • قاسمی، احمدرضا طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 175-192]
 • قاسمی، فائزه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابرسی مستمر با استفاده از تکنیک تصمیم گیری TOPSIS [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 56-73]
 • قاسمی، مهسا یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 70-87]
 • قاسمی، مهسا برآورد قیمت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 74-95]
 • قاضی فینی، سید رضا پیش‌بینی و مدل‌سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های GARCH [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 55-70]
 • قافله‌باشی، سید محمد امین تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]
 • قالیباف اصل، حسن آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 44-61]
 • قالیباف اصل، حسن پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 56-71]
 • قجاوند، زیبا بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 68-85]
 • قدرتی، حسن بررسی دقت مدل های پیش بینی ورشکستگی ) مدل های آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی ( در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 128-140]
 • قدردان، احسان پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 104-117]
 • قدردان، احسان ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]
 • قدیری مقدم، ابوالفضل بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 98-117]
 • قربان پور، فریدون بررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی) [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 5-20]
 • قربانی، اصغر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-51]
 • قربانی، بهروز بررسی امکان سنجی بکارگیری مدل های ارزشگذاری منابع انسانی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 102-119]
 • قربانی، بهزاد تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 36-55]
 • قربانی، رامین بررسی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 28-45]
 • قربانی، رامین بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]
 • قربانی، ساسان تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 20-35]
 • قربانی، سعید بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 107-128]
 • قربانی، سعید رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 92-105]
 • قربانی، سعید بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 4-15]
 • قربانی، محمود رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-38]
 • قسیم عثمانی، محمد بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 38-51]
 • قلعه، زهرا تأثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 5-28]
 • قنبری، علی محمد تأثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم - با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 88-107]
 • قنبری، علی محمد نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 56-73]
 • قنبری، مهرداد بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-40]
 • قنبری، مهرداد تأثیر محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها در پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 177-192]
 • قنبری، مهرداد ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 185-206]
 • قنبریان، رضا ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 36-55]
 • قیطاسی، روح اله اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 62-77]
 • قیطاسی، روح اله بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 104-115]
 • قیطاسی، طالب اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 62-77]
 • قیطانچیان، سروناز تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-24]

ک

 • کارگر شاملو، بهرام سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 52-71]
 • کاشانی پور، محمد تبیین اثر پویایی ساختار سرمایه، سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی بر EPS شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 5-20]
 • کاشانی پور، محمد مطالعه عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی. [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 76-89]
 • کاشانی پور، محمد بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 4-19]
 • کاشانی پور، محمد بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی – وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 72-93]
 • کاظم پور، سمیه تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 66-81]
 • کاظم پور، مسعود رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 58-73]
 • کاظمی، جواد کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]
 • کاظمی، حسین بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 74-89]
 • کاظمی، حسین مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 42-55]
 • کاظمی، حسین تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 67-80]
 • کاظمی، حسین ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 53-74]
 • کاظمی، ژاله رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-124]
 • کاظمی، محبوبه آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 62-73]
 • کاظمی، محمد تبیین اثر پویایی ساختار سرمایه، سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی بر EPS شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 5-20]
 • کاظمی زرومی، حسن نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]
 • کاظمی علوم، مهدی تاثیر محافظه‌کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 23-44]
 • کامبیز، شاهرودی طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • کامبیز، شاهرودی تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]
 • کامبیز، شاهرودی نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 61-80]
 • کامران زاده اضماره، عبدالرحیم بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (گروه صنایع خودرو و قطعات وگروه صنایع غذایی) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 188-200]
 • کامرانی، هدی بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 133-146]
 • کامیابی، یحیی بررسی اثر میانجی افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه‌‌ بین رقابت بازار محصول و بازده سهام [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 108-127]
 • کامیابی، یحیی بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-135]
 • کامیابی، یحیی نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399]
 • کامیابی، یحیی شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کامیابی، یحیی شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 109-128]
 • کاوسی، اسماعیل عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 103-132]
 • کبیری، محمد تقی بررسی عوامل تعیین کننده افشای ضعف کنترلهای داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 25-42]
 • کردتبار، حسین بررسی تأثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر مدل آستانه) [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 68-87]
 • کردستانی، غلامرضا انگیزه های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 52-69]
 • کردستانی، غلامرضا تاثیر محافظه‌کاری مشروط و کیفیت نظام راهبری بر کاهش ریسک دعاوی حقوقی و حق‌الزحمه حسابرسی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 23-44]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 38-53]
 • کردستانی، غلامرضا آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 62-73]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نقدی با خطای پیش بینی سود [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 130-147]
 • کردلوئی، حمیدرضا سرایت‌پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده ارز واقعی و بازده ارز مجازی با رویکرد CCC [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 103-122]
 • کرم‌آبی، الهه افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 80-101]
 • کرمی، اصغر ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 70-93]
 • کرمی، غلامرضا کیفیت افشا حسابداری و عملکردآتی: رویکرد معادلات ساختاری [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 71-90]
 • کرمی، غلامرضا سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 80-95]
 • کرمی، غلامرضا بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه‌‌کاری در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 86-99]
 • کرمی، غلامرضا بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 4-27]
 • کرمی، غلامرضا بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • کرمی، غلامرضا بررسی اثر تورم بر مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 27-46]
 • کریمی، زهره بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 36-49]
 • کریمی، لیلا بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 36-49]
 • کریمی، محسن بررسی مقایسه ای توان مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود(سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 32-51]
 • کریمی، محسن بررسی توان معیار های داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 112-129]
 • کریمی ریابی، علیرضا رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 102-119]
 • کریمی ریابی، علیرضا عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 142-155]
 • کشاورزیان، ندا پیامدهای ریسک مرتبط به استاندارهای گزارشگری مالی بین‌المللی در بانک‌های ایرانی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 151-170]
 • کفایت، مریم اهمیت مدیریت سرمایه‌ی در گردش در تعیین میزان سودآوری شرکت-ها، مورد مطالعه: صنایع خودرو و صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 165-178]
 • کفعمی، مهدی عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 100-119]
 • کلاته رحمانی، راحله قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیر عادی) در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت ها (β) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 164-183]
 • کلباسی، ناصر تاثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی در عرضه اولیه سهام [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 171-186]
 • کلهرنیا، حمید تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-24]
 • کمالی، رضا بررسی تاثیر اجرای سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 36-51]
 • کمالی، علی نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]
 • کمالی کرمانی، نرجس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 108-123]
 • کمالی کرمانی، نرجس بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم حسابرسان جهت استفاده از «ابزار کمکی تصمیم‌گیری» در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 62-79]
 • کمالی کرمانی، نرجس ویژگی‌های مدیرعامل شرکت و رشد ارزش شرکت: تجزیه‌وتحلیل رگرسیون چندکی [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 175-194]
 • کنعانی، اکبر بررسی ارتباط بین کارایی مدیریت و تغییر حسابرس با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 23-40]
 • کنعانی امیری، منصور رابطه مدیریت واقعی سود با بازده غیر عادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 75-86]
 • کهن‌دل، زهرا نقش سوگیری‌های‌ احساسی دگرگون‌گریزی، زیان‌گریزی، سوگیری رفتاری نماگری و سوگیری‌ ناهماهنگی‌ شناختی روی اشتباهات حسابرسان [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 199-218]
 • کوشا، سمانه بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 4-15]
 • کوشافر، ابوالفضل ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 130-145]
 • کیوان‌فر، مختار بررسی قابلیت فهم استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از روش کلوز؛ مقایسه بین گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 109-130]

گ

 • گرامی مقدم، مرضیه ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 86-99]
 • گرد، عزیز حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 87-100]
 • گرکز، منصور شناسایی تهیه‌کنندگان اظهارنامه‌های مالیاتی غیر واقعی بر اساس پردازش سیگنال‌های مغزی (EEG) [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 139-154]
 • گرگانی فیروزجاه، ابوالفضل بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 24-37]
 • گلزاریان فر، سمیرا تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 81-96]
 • گل محمدی، مریم قراردادهای بیع‌متقابل و چالش‌های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 4-31]
 • گل محمدی، مریم تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]
 • گل محمدی، مریم بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-51]
 • گنجی، حمیدرضا رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت [(مقالات آماده انتشار)]
 • گوران حیدری، سید فرهاد بررسی توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 144-160]

ل

 • لاجوردی، سید علی تعیین تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 181-194]
 • لاری دشت بیاض، محمود بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 51-64]
 • لاری دشت بیاض، محمود مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-40]
 • لاریمی، سید جعفر ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 145-164]
 • لاله ماژین، مریم بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-72]
 • لشگری، زهرا رابطه بین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و عوامل ریسک سرمایه در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 95-108]
 • لشگری، زهرا تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 90-103]
 • لشگری، زهرا تاثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی در عرضه اولیه سهام [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 171-186]
 • لشگری، زهرا پیش بینی اقلام تعهدی بر مبنای ویژگی‌های جریان‌های نقدی و تغییر در درآمد‌ها [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 165-186]
 • لشگری، زهرا کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 171-190]
 • لطفی، بهناز ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 74-87]
 • لطیفی، علی تأثیر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارائه صورتهای مالی [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 63-90]
 • لک، جمشید آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 133-146]
 • لنگری، محمود ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری) [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 5-30]

م

 • مؤمنی، ایمان مقایسه ارتباط ارزشی سود تفکیک شده بر اساس ساختار جدید صورتهای مالی ارائه شده توسط IASBوFASB، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 24-41]
 • متان، مجتبی رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 120-139]
 • مجتهدزاده، ویدا تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]
 • مجتهدزاده، ویدا تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 18-35]
 • مجتهدزاده، ویدا رابطه کیفیت سود با نظام راهبری شرکتی واصلاح قوانین و مقررات در شرکت‌های دولتی واگذار شده از طریق خصوصی سازی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 42-59]
 • مجتهدزاده، ویدا رابطه نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 4-21]
 • مجتهدزاده، ویدا رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 22-33]
 • مجتهدزاده، ویدا رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 28-49]
 • محسنی، ابراهیم ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 145-164]
 • محسنی، ابراهیم بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 134-150]
 • محسنی، رضا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محسنی، رضا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 51-68]
 • محسنی ملکی رستاقی، بهرام نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399]
 • محفوظی، غلامرضا بررسی نقش گزارشگری مالیاتی متهورانه در احتمال وجود تقلب در صورت‌های مالی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 163-176]
 • محقق کیا، نرگس تعیین سطح سوادمالی و رابطه ی آن با رفتار مالی و نگرش مالی (مطالعه موردی دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک) [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 187-198]
 • محقق نیا، محمد جواد طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv) [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 115-134]
 • محمدآبادی، مهدی بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 96-111]
 • محمدرضاخانی، وحید بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 108-121]
 • محمد زاده سالطه، حیدر تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید بر استراتژی تجاری شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 113-132]
 • محمدزاده سالطه، حیدر بررسی تأثیر خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران) بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 35-50]
 • محمدزاده سالطه، حیدر ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • محمدی، آمنه بررسی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 18-35]
 • محمدی، امیر بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 96-111]
 • محمدی، حجت افق زمانی سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیران و نوسان‌های متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 21-36]
 • محمدی، رضا نسبت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 79-96]
 • محمدی، سعید مطالعه خوانایی قانون مالیات های مستقیم و لزوم بازنگری درآن از منظر قابلیت فهم توسط استفاده کنندگان [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 111-126]
 • محمدی، علی رابطه بین مدیریت سود و نقدشوندگی بازار [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 119-132]
 • محمدی، علیرضا بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 53-70]
 • محمدی، فریده تدوین چارچوب راهبردی پیاده‌ سازی فینتک در صنعت بانکداری کشور [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 83-102]
 • محمدی، کامران بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 22-35]
 • محمدی، مجید ارزیابی توان مدل یا‌دگیری عمیق و مد‌ل مارکوئیتز در تشکیل پرتفوی بهینه سهام [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 47-68]
 • محمدی، منصور بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 96-109]
 • محمدی، مهسا هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 189-210]
 • محمدیان، محمد تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]
 • محمدی خشویی، حمزه نقش نظام راهبری شرکتی در تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 95-106]
 • محمدی ملقرنی، عطاالله نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]
 • محمدی ملقرنی، عطاالله بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران در هدایت صحیح سرمایه‌گذاران در دوره‌های بحران‌های مالی شرکتی و فراشرکتی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 161-178]
 • محمودآبادی، حمید بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 94-109]
 • محمودزاده باغبانی، سعید بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 130-145]
 • محمودی، محمد افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 80-101]
 • مدیرکیا، پروانه فراتحلیل بررسی تاثیراستقلال واحدحسابرسی داخلی برعملکرد حسابرسی داخلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 21-38]
 • مراد زاده فرد، مهدی اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 38-61]
 • مرادی، جواد بررسی تاثیر ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت بر مخارج سرمایه ای در بازارهای ناقص با در نظر گرفتن مسأله نمایندگی [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 88-103]
 • مرادی، جواد سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 136-150]
 • مرادی، زهرا انتخاب بهینه سهام براساس توسعه مدل گوردون با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 81-96]
 • مرادی، محسن رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 134-155]
 • مرادی، محمد طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 76-99]
 • مرادی، محمد تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1377) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 104-119]
 • مرادی، محمد مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 23-38]
 • مرادی، مهدی بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 168-185]
 • مرادی، مهدی تاثیر جریان نقد عملیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش شایستگی مدیران [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 81-96]
 • مران جوری، مهدی تأثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مران جوری، مهدی تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 39-50]
 • مرتضایی، گلاره ارائه الگوی ارزش ویژه برند در گردشگری سلامت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 99-112]
 • مرشدزاده، مهناز بررسی اثر تورم بر مالیات بر درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 27-46]
 • مرشدی، فاطمه ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]
 • مریدی، فاطمه ضرورت بهینه سازی صورت های مالی (نظریه داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسجد موسوی، میرسجاد بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 104-115]
 • مسعودی، علی بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 68-79]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 110-129]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم کارآیی شرکت‌ها بر مبنای تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و توانایی پرداخت بدهی در سررسید [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 184-200]
 • مشایخ، شهناز رابطه کیفیت حسابرسی و ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتری سرمایه با نگاهی بر رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 39-54]
 • مشایخ، شهناز یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 70-87]
 • مشایخ، شهناز بررسی رابطه محافظه‌کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 18-31]
 • مشایخ، شهناز اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 74-89]
 • مشایخ، شهناز بررسی رابطه نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا با بازار سهام ایران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 130-147]
 • مشایخی، بیتا بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 96-111]
 • مشایخی، بیتا قدرت توضیح دهندگی اقلام تعهدی (غیر عادی) در رابطه با رفتار بازده سهام: بررسی تاثیر سود و ریسک سیستماتیک شرکت ها (β) [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 164-183]
 • مشایخی، بیتا تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • مشایخی، غزاله تاثیر هوش مالی در پیش‌بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 102-125]
 • مشتاق کهنموئی، مسعود عدم قعایت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشتاق کهنموئی، مسعود عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 5-20]
 • مشتری دوست، تورج بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 129-146]
 • مشتری دوست، تورج تحقیق در مورد اثربخشی نتایج اجرای ERP توسط سازنده های قوی بین المللی در یک شرکت نمونه به وسیله ارائه یک مدل 4 پارامتری جدید مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی اساسی شرکت مورد تحقیق [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 144-160]
 • مشتری دوست، تورج جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 187-200]
 • مشعشعی، سید محمد پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • مشکانی، علی پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • مصلی‌نژاد، آرزو شاخص‌های حسابداری مدیریت آب: رهیافت فراترکیب و فن ارزیابی متوازن [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 5-30]
 • مظاهری، طهماسب بررسی نظریه‌های توازی ایستا و سلسله ‌مراتبی در تبیین ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 4-21]
 • مظاهری سیچانی، فرامرز نقش نظام راهبری شرکتی در تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 95-106]
 • مظاهری فرد، کمیل بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 34-51]
 • معرفی محمدی، عبدالحمید تدوین مدل باور سرمایه‌گذار به روش نظریه‌پردازی زمینه‌بنیان [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 113-130]
 • معصوم پور، یلدا اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 163-180]
 • معصوم زاده، نسیم پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 56-71]
 • معطوفی، ‌علیرضا شناسایی تهیه‌کنندگان اظهارنامه‌های مالیاتی غیر واقعی بر اساس پردازش سیگنال‌های مغزی (EEG) [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 139-154]
 • معنوی مقدم، امیرهادی بررسی دقت مدل های پیش بینی ورشکستگی ) مدل های آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی ( در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 128-140]
 • معین فر، زهرا بررسی رابطه ی بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 30-49]
 • مقدم، عبدالکریم بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 22-41]
 • مقدم، عبدالکریم پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 104-117]
 • مقدم، عبدالکریم تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 66-81]
 • مقدم، عبدالکریم ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]
 • مقدم، علی نجفی پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان‌گر هماهنگ کوانتومی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 89-110]
 • ملاعلیزاده زواردهی، صابر ماتریسِ پسایندهای ارزش‌ِ ناشی از خردمندیِ دانشِ مالی مدیرانِ شرکت‌های بازار سرمایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملایی، مهنام رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک: بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 186-200]
 • ملکانی، رقیه حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 5-20]
 • ملک خدایی، الهه تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 121-144]
 • ملک عسگر، حمیدرضا تاثیر هویت حسابرسان بر تجاری سازی موسسات حسابرسی باتوجه به نقش میانجی قضاوت حسابرسان [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 29-46]
 • ملکیان، اسفندیار عوامل موثر بر واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به اطلاعات نامشهود [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 5-22]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص‌های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 24-35]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 96-109]
 • ملکیان، اسفندیار مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 72-89]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی تأثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر مدل آستانه) [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 68-87]
 • ملکیان، اسفندیار شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکیان، اسفندیار شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 109-128]
 • ملکیان، حمزه نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 92-107]
 • ملکیان کله بستی، اسفندیار بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 22-35]
 • منصورفر، غلامرضا ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 74-87]
 • منصوری، فردین ارزیابی میزان توفیق شرکت‌ها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 145-160]
 • منصوری راد، همت آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 133-146]
 • منفرد مهارلوئی، محمد رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 92-105]
 • منفرد مهارلوئی، محمد ترکیب هیأت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 84-97]
 • مهاجرانی، مریم بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 110-123]
 • مهتری، زینب تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]
 • مهدوی، سهیلا بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 100-120]
 • مهدوی، سهیلا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی، سهیلا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 51-68]
 • مهدوی، غلامحسین اثر میانجی‌گری افشای داوطلبانه و کیفیت سود بر رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 21-36]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی میزان مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 90-107]
 • مهدوی، غلامحسین ترکیب هیأت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 84-97]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-85]
 • مهدوی، غلامحسین تأثیر سبک‌های رهبری ملاحظات و ساختار بر رضایت شغلی حسابرسان: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی رده سازمانی [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 5-22]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی چسبندگی هزینه‌های بیمارستانی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 29-46]
 • مهدوی پور، علی عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 142-155]
 • مهدوی تیله نوئی، علیرضا ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM) [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 167-184]
 • مهدوی دوست، محبوبه تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 82-97]
 • مهرآذر، وحید بررسی ارتباط بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 25-46]
 • مهرآذین، علیرضا اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 22-41]
 • مهرآذین، علیرضا مقایسه توان مدلهای آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورتهای مالی سالانه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 135-154]
 • مهرابی، امین بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 72-83]
 • مهرانی، ساسان بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 50-75]
 • مهرانی، ساسان تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده با پیش‌بینی سود حاصل از شبکه‌های عصبی فازی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 22-37]
 • مهرانی، ساسان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 38-55]
 • مهرانی، ساسان بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 50-71]
 • مهرانی، کاوه اصل محافظه‌کاری و عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 88-107]
 • مهرانی، کاوه شناسایی چالش‌های توسعه فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای حسابداری و ارائه راهکار برای برون‌ رفت از وضع موجود [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 47-64]
 • مهربان پور، محمدرضا بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکت‌ها [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 43-58]
 • مهربان پور، محمدرضا فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]
 • مهرجو، احسان بررسی اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 4-21]
 • مهرکام، مهرداد بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی بر حقوق صاحبان سهام ، تولیدات شرکت و صنعت [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 195-206]
 • مهر منش، حسن رابطه بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 124-139]
 • مهرمنش، حسن محاسبه بهای تمام شده محصولات از طریق روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت با استفاده از شبیه سازی (مطالعه موردی شرکت گروه تولیدی صنعتی سازان) [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 71-88]
 • موحد مجد، مرضیه رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 92-105]
 • موسوی، سید احمد تبیین الگوی ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وتأثیرآن بر کیفیت سود [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 167-188]
 • موسوی، سیده سارا سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 136-150]
 • موسوی شیری، سید محمود تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]
 • موسوی شیری، سید محمود رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 102-119]
 • موسوی شیری، محمود بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 34-53]
 • موسوی شیری، محمود عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 142-155]
 • موسوی شیری، محمود پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 158-187]
 • موسی زاده، عبداله رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 138-151]
 • مولایی نژاد، مهدی بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 120-135]
 • مومن زاده، محمد مهدی توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(با تأکید بر حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-92]
 • مومن زاده، محمد مهدی ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 122-143]
 • مومن زاده، محمد هادی توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(با تأکید بر حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد) [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 75-92]
 • مومنی، علیرضا حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 87-100]
 • مومنی، منصور تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]
 • مومنی، منصور تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • مومنی یانسری، ابوالفضل بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 4-19]
 • مومنی یانسری، ابولفضل مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 5-20]
 • میراسماعیلی، سید حسین پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمر و مقایسه آنها [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 146-160]
 • میر برگکار، سیدمظفر طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • میربرگکار، سید مظفر تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]
 • میربرگکار، سید مظفر نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 61-80]
 • میرحسینی، ایرج بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 57-72]
 • میرزا محمدی، سعید بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 140-155]
 • میرزایی اسرمی، حبیبه مقایسه مدل تحلیل تمایزی چندگانه با مدل شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 4-21]
 • میرزایی عباس‌آباد، محمدمهدی بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 96-111]
 • میرسپاسی، نیلوفر راهکارهای حسابرسی مالیاتی بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک حسابرسی [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 147-162]
 • میرلوحی، سید مجتبی بررسی رفتار رمه‌ای متغیر در زمان با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف سویچینگ [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 125-142]
 • میرلوحی، سیدمجتبی اثر احساس سرمایه‌گذار و رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل 8 عاملی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 5-26]
 • میری، اکبر تاثیر ذهن آگاهی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان شاغل در حرفه حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 97-108]
 • میوند، محمود بررسی تاثیر نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته ومخارج سرمایه‌‌ای برتغییرات سیاست‌های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 91-106]

ن

 • نادری، محمد مهدی بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 102-119]
 • نادری نورعینی، رضا تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • نادری نورعینی، محمد مهدی بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده اضافی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 53-70]
 • نادری نورعینی، محمد مهدی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 88-99]
 • نادری نورعینی، محمدمهدی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • ناظمی، امین تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناظمی، امین تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 21-38]
 • نایب محسنی، شیدا سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب [دوره 10، شماره 37، 1397، صفحه 41-56]
 • نبوی، سید حسن تاثیر رقابت در بازار بر ثبات مالی شرکتهای غیر تولیدی (مؤسسات مالی و بیمه) [دوره 9، شماره 34، 1396، صفحه 58-69]
 • نبویان، سید مرتضی رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 21-38]
 • نبوی چاشمی، سید علی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و اخلاق حرفه‌ای حسابرس بر مبنای مدل بوهاویا، گاگاس و زاکی بر کیفیت حسابرسی [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 131-146]
 • نبوی چاشمی، سیدعلی شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]
 • نجاتی، علی تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 20-33]
 • نجاری، هانی بکارگیری هوش تجاری در کیفیت اطلاعات مالی با تاکید بر اصول و قیود و اندازه‌گیری درحسابداری [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 121-136]
 • نجف پور کردی، علیرضا بررسی نقش اثر هاله‌ای در تصمیم‌گیری حسابرسان، با تأکید بر فرایند خودتوضیحی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 117-134]
 • نجف پورکردی، حمیدرضا بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راه کارهای پیشگیری و کاهش آن دکتر غلامحسن تقی نتاج [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 124-143]
 • نجفی مقدم، علی ابعاد مسئولیت اجتماعی و بهبود عملکرد مالی و غیر مالی شرکت‌ها [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 81-98]
 • نجمی، غلامرضا چالش‌های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در موسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی ازبانک‌های‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 21-36]
 • نحاس، کاظم بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • نریمانی، فریبا نقش چسبندگی هزینه‌ها در رابطه میان کیفیت سود و مؤلفه‌های مؤثر برآن [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 67-80]
 • نژاد تولمی، بابک مقایسه الگوریتم مورچگان با روش های تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت درپیش بینی درماندگی مالی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 120-143]
 • نسل موسوی، سید حسین تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسل موسوی، سید حسین تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 165-186]
 • نسل موسوی، سید حسین رویکردی نوین به پیش‌بینی تقلب در صورت‌های مالی (مقایسه مدل‌های سنتی و شبیه‌سازی و مدرن) [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 141-160]
 • نصیر زاده، فرزانه بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 31-52]
 • نصیری، زهرا پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان‌گر هماهنگ کوانتومی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 89-110]
 • نصیری، محمد بررسی دستکاری سود به وسیله مدیریت فعالیت‌های واقعی و تأثیر آن بر آگاهی و ادراک سرمایه‌گذاران [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 149-166]
 • نظری، رضا نقش تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره‌ بر ساختار سرمایه و درماندگی مالی شرکت‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 37-52]
 • نظری، کریم تأثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم - با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 88-107]
 • نظری تلخابی، زهرا بررسی اثر ترانسیلوانیا بر روی بازدهی و حجم معاملات سهام [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 114-133]
 • نعمت نژاد، کورش بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کیفیت ارتباطات سهام داران و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 191-210]
 • نقدی، سجاد افق زمانی سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیران و نوسان‌های متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 21-36]
 • نقدی، سجاد اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 5-24]
 • نقی نژاد، بیژن بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی – وجه نقد [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 72-93]
 • نمازی، محمد رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد (موردمطالعه: شرکت‌های رو به رشد و رو به افول) [دوره 9، شماره 33، 1396، صفحه 4-23]
 • نمازی، محمد بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 4-21]
 • نمازی، محمد بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 4-25]
 • نمازی، محمد شاخص‌های حسابداری مدیریت آب: رهیافت فراترکیب و فن ارزیابی متوازن [دوره 13، شماره 49، 1400، صفحه 5-30]
 • نمازی، نویدرضا بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 4-27]
 • نمازی، نویدرضا تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 147-168]
 • نمازی، نویدرضا تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمازی، نویدرضا تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 21-38]
 • نوذری، روح اله تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 117-132]
 • نورالدین، مصطفی افشای اطلاعات زیست‌محیطی در گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 97-112]
 • نوراله‌زاده، نوروز نسبت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 79-96]
 • نوراله زاده، نوروز ارتقای کیفیت گزارشگری یکپارچه بر اساس شناسایی عوامل مؤثر شرکت‌ها از طریق رویکرد فراترکیب و تحلیل‌های کمی [دوره 15، شماره 57، 1402، صفحه 111-140]
 • نورانی فر، عیسی بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید تغییر شریک حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 111-128]
 • نوربخش، هه وار بررسی رابطه بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و به موقع بودن سود با تاکید بر آشفتگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 45-62]
 • نورزاد دولت آبادی، محمد تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 88-103]
 • نورشاهی، کبری اولویت‏بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدی بر آموزش حسابداران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 118-133]
 • نوروزبیگی، ابراهیم اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 38-61]
 • نوروزی، سیما ارائه مدلی از واکنش سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به رفتار سودهای واقعی و پیش بینی شده فصلی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 201-218]
 • نوروزی، فاطمه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کیفیت ارتباطات سهام داران و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 191-210]
 • نوروزی، محمد ارزیابی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی [دوره 9، شماره 35، 1396، صفحه 145-164]
 • نوروش، ایرج ارائه مدلی برای نمایش ساختار بازار مالی به‌وسیله قوانین ارزش‌گذاری [دوره 11، شماره 43، 1398، صفحه 5-22]
 • نوروش، ایرج مالکیت مدیریتی، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 5-20]
 • نوروش، ایرج اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 22-41]
 • نوروش، ایرج طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • نوروش، ایرج بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 4-27]
 • نوروش، ایرج تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • نوروش، ایرج نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]
 • نوروش، فریما اطلاعات نامتقارن، هزینه سرمایه و کیفیت افشای منصفانه [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 159-176]
 • نوری زاده، زهره بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکت‌ها [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 43-58]
 • نوری فرد، یداله رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 107-124]
 • نوشادی، میثم تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختارنیافته حسابرسی [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 108-122]
 • نوشادی، میثم بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • نوفرستی، محمد بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 4-23]
 • نونهال نهر، علی اکبر ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • نویدی عباسپور، ابراهیم بررسی تأثیر تضاد نقش، باور به خودکارآمدی و حساسیت اخلاق حرفه-ای حسابرسان بر عملکرد آنها با تأکید بر هوش عاطفی حسابرس [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 77-96]
 • نیک بخت، محمدرضا بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت [دوره 13، شماره 51، 1400، صفحه 39-58]
 • نیکبخت، محمدرضا تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 10، شماره 40، 1397، صفحه 5-24]
 • نیکبخت، محمدرضا بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 4-17]
 • نیکبخت، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در محیط ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 18-33]
 • نیکجو، مهدی بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 128-145]
 • نیک کار، جواد تاثیر سود هدف و انگیزه‌های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 38، 1397، صفحه 121-144]
 • نیک کار، جواد بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 70-87]
 • نیک کار، جواد بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]
 • نیک کار، جواد تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 47-66]
 • نیکو مرام، هاشم ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 110-127]
 • نیلچی، مسلم تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 47-66]
 • نیلی پور طباطبایی، سید اکبر شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-54]

و

 • واحدباقری، مجید نقش تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجاره‌ بر ساختار سرمایه و درماندگی مالی شرکت‌ها [دوره 11، شماره 41، 1398، صفحه 37-52]
 • واحد مقدم، حسین بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 22-41]
 • واحدیان، میثم کارآیی شرکت‌ها بر مبنای تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و توانایی پرداخت بدهی در سررسید [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 184-200]
 • وادی زاده، کاظم ارزیابی میزان توفیق شرکت‌ها در دستیابی به اهداف ناشی از افزایش سرمایه [دوره 11، شماره 44، 1398، صفحه 145-160]
 • واعظ، سید علی بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین عدم شفافیت اطلاعات مالی و خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 10، شماره 39، 1397، صفحه 111-132]
 • واعظ، سید علی حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 5-20]
 • واعظ، علی بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • وافی ثانی، جلال بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 4-27]
 • وحیدی الیزایی، ابراهیم تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 82-99]
 • وحیدی الیزیی، ابراهیم ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 86-99]
 • وحیدی الیزیی، ابراهیم برداشت حسابرسان ایران از کارایی علایم خطر در کشف گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 1، شماره 3، 1388، صفحه 162-197]
 • ودیعی، محمد حسین استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 54-67]
 • ودیعی، محمدحسین پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمر و مقایسه آنها [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 146-160]
 • وطن پرست، محمدرضا نقش واسطه ای استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی در بخش دولتی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور) [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 155-174]
 • وظیفه دوست، حسین ارائه الگوی ارزش ویژه برند در گردشگری سلامت [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 99-112]
 • وقفی، سید حسام تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]
 • وکیلی فر، حمید رضا بررسی و اندازه گیری کیفیت گزارشگری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 32-41]
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا رابطه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 36، 1396، صفحه 5-16]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 46-57]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا تعیین نیازها و اولویت های آموزشی محتوای دروس حسابداری و ارایه الگویی موثر [دوره 1، شماره 4، 1388، صفحه 76-97]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 21-44]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا آزمون نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 13، شماره 50، 1400، صفحه 131-144]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا ضرورت بهینه سازی صورت های مالی (نظریه داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولی، الهام بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با ارزش بالا [دوره 11، شماره 42، 1398، صفحه 143-158]
 • ولیان، حسن رویکرد تحول گرایانه صاحبکار و بی طرفی حسابرس باتاکید بر هویت حرفه‌ای حسابرس [دوره 13، شماره 52، 1400، صفحه 147-166]
 • ولیان، حسن الگوی تفسیری تاثیرپذیرترین اختلال سایکودینامیک در حسابرسان براساس وجودِ سیطره‌ی مدیریت شریک حسابرسی [دوره 15، شماره 58، 1402، صفحه 175-198]
 • ولی پور، هاشم بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 80-97]
 • ولی پور، هاشم سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 136-150]
 • ولی پور، هاشم محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 46-61]
 • ولی پور، هاشم بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 90-103]
 • ولی پور، هاشم بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 65-80]
 • ولی پور، هاشم تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 117-132]
 • ولی‌زاده لاریجانی، اعظم گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 4-19]