نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمد علی حسابداری مومنتوم و دفتر داری ثبت سه طرفه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 4-19]

ا

 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 36-53]
 • احمدلو، حمزه بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 50-67]
 • اله‌ یاری، الهه انگیزه های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 52-69]
 • انواری رستمی، علی اصغر بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 68-79]
 • ایزدی نیا، ناصر رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 90-107]

ب

 • بابائی، ساسان حسابداری مومنتوم و دفتر داری ثبت سه طرفه [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 4-19]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اعتبار سودهای گزارش شده [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 50-67]
 • باقری، بهروز قراردادهای بیع‌متقابل و چالش‌های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 4-31]
 • برزیده، فرخ بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 4-21]

پ

 • پارسایی، منا تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]
 • پاکدل، عبدالله رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 90-107]
 • پناهیان، حسین تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 54-73]
 • پورزمانی، زهرا مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 36-49]

ث

 • ثقفی، علی بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 4-21]

ج

 • جامعی، رضا بررسی رفتار چسبندگی حق­الزحمه­های حسابرسی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 52-67]

چ

 • چالاکی، پری عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 100-119]

ح

 • حیاتی، نهاله تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]

خ

 • خدادادی، ولی بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 70-87]

د

 • دارابی، رؤیا تاثیر هوش مالی در پیش‌بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 102-125]
 • داغانی، رضا ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 68-85]
 • دستگیر، محسن رتبه بندی عوامل موثر حسابگری ذهنی در تشکیل پرتفوی توسط سرمایه‌گذاران کم تجربه به کمک تکنیک ویکور [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 90-107]
 • دهقان منشادی، مهدی تأثیر پدیده تثبیت‏کنشی بر فرایند تصمیم‏گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 42-51]
 • دولت خواه، آزاده بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 80-97]

ر

 • رحمانی پیچا، نوراله بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 36-53]
 • رضایی، عماد روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 97-110]

س

 • سپاسی، سحر بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 68-79]
 • ستایش، محمد حسین بررسی مقایسه ای توان مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود(سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 32-51]
 • سعادتی‏نژاد، زهره بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 74-89]
 • سعیدی، علی تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 20-35]
 • سلمانی، رسول بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-135]
 • سیدین بروجنی، الهام السادات تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 54-73]

ش

 • شهسواری، معصومه بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-135]

ص

 • صفائی، سید عماد ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 68-85]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 88-101]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکت‌های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 4-21]

ع

 • عباسی، ابراهیم روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 97-110]
 • عرب مازار، علی اکبر قراردادهای بیع‌متقابل و چالش‌های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 4-31]

ف

 • فانیانی، محسن مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 36-49]
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز تأثیر پدیده تثبیت‏کنشی بر فرایند تصمیم‏گیری استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 42-51]

ق

 • قادری، بهمن عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 100-119]
 • قربانی، ساسان تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 20-35]

ک

 • کاظمی، حسین بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره‏وری [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 74-89]
 • کامیابی، یحیی بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها بر عدم تقارن اطلاعاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 126-135]
 • کردستانی، غلامرضا انگیزه های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 52-69]
 • کریمی، محسن بررسی مقایسه ای توان مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود(سه بعدی) و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 32-51]
 • کفعمی، مهدی عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 100-119]
 • کمالی کرمانی، نرجس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 108-123]

گ

 • گرامی مقدم، مرضیه ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 86-99]
 • گل محمدی، مریم قراردادهای بیع‌متقابل و چالش‌های مالیاتی آن در صنعت نفت و گاز ایران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 4-31]
 • گل محمدی، مریم تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]

م

 • مجتهدزاده، ویدا تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 4-21]
 • محمدیان، محمد تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]
 • مسعودی، علی بررسی رابطه میان اظهار نظر حسابرسان با زمان بندی افشاء صورت های مالی [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 68-79]
 • مشایخی، غزاله تاثیر هوش مالی در پیش‌بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 102-125]
 • مقدم، عبدالکریم بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 22-41]
 • ملکیان کله بستی، اسفندیار بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 22-35]
 • مهتری، زینب تأثیر خود رأیی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه‌ها [دوره 8، شماره 32، 1395، صفحه 124-143]

ن

 • نیک کار، جواد بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 70-87]

و

 • واحد مقدم، حسین بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 22-41]
 • وحیدی الیزیی، ابراهیم ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 86-99]
 • ولی پور، هاشم بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 29، 1395، صفحه 80-97]
 • ویسی، سجاد بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 30، 1395، صفحه 70-87]

ه

 • همایون نیا فیروزجاه، مجتبی بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 22-35]
 • همتی، حسن ارزیابی تاثیرکیفیت حسابرسی بر تاخیر در گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 31، 1395، صفحه 68-85]