نمایه نویسندگان

آ

 • آخوند، مرجان بررسی تأثیر رشد شرکت بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 72-87]
 • آرش نیا، نگار روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 54-71]

ا

 • ابراهیمی، مهرداد کیفیت حسابرسی و محافظه کاری: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 4-19]
 • ابراهیمیان، سید جواد سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 4-11]
 • ابراهیمی کردلر، علی اثر ریسک بر محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 74-91]
 • احمدپور، احمد سرمایه فکری: در مسیر گذر از تئوری به عمل [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 4-11]
 • احمد نژاد، محمد بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 34-53]
 • احمدی، نرگس نقش محافظه‌کاری حسابداری در سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 108-120]
 • احمدی لویه، افشین بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به علت تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 134-150]
 • اسعدی، عبدالرضا روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 54-71]
 • اشعری، الهام تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 88-99]
 • انصاری، عبدالمهدی بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 12-27]

ب

 • باقی، ابراهیم کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]
 • برادران حسن زاده، رسول تاثیر ساختار سرمایه بر محافظه کاری غیر شرطی و هزینه های نمایندگی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 36-53]
 • بصیرت، مهدی بررسی تأثیر رشد شرکت بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان‌های نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 72-87]
 • بهشتی نهند، رضا تاثیر ساختار سرمایه بر محافظه کاری غیر شرطی و هزینه های نمایندگی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 36-53]

پ

 • پورزمانی، زهرا بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 98-81]

ت

 • تقوی، زهره بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 100-120]

ج

 • جاوید، داریوش بررسی اختلاف میان کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزش های تاریخی و کیفیت اطلاعات حسابداری مبتنی بر ارزشهای تعدیل شده به علت تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 134-150]
 • جهانشاد، آزیتا نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 92-107]

ح

 • حاجی ملا میرزایی، حمید ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 42-57]
 • حسینی، سید علی بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 54-67]
 • حیدر پور، فرزانه رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 58-73]

خ

 • خدادادی، ولی بررسی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 28-45]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد نقش محافظه‌کاری حسابداری در سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 108-120]
 • خواجوی، شکراله کیفیت حسابرسی و محافظه کاری: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 4-19]

د

 • دلوی، محمدرضا کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]
 • دهقان نیستانکی، مهدی امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 58-75]
 • دولت آبادی، مهدیه تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 100-117]

ر

 • رازانی، سارا بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 54-67]

ز

 • زارع، زهرا بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 12-27]
 • زنده دل، احمد روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 54-71]

س

 • ستایش، محمدحسین بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 4-27]
 • سرلک، نرگس بررسی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 18-35]
 • سلیمان خان، آرامه بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 98-81]

ش

 • شمس، زهرا اثر ریسک بر محافظه‌کاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 74-91]

ص

 • صادقی، ابراهیم امکان سنجی انتشار صکوک در مقایسه با سایر روشهای تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 58-75]
 • صالحی، مهدی بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 34-53]
 • صفرزاده، محمدحسین تاثیر تفکیک اجزای جریانهای نقدی در پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 100-117]

ط

 • طاهری، مسعود بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 4-17]

ع

 • عبدالباقی، عبدالمجید کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]
 • علیخانی، حمید بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتها، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 28-41]

غ

 • غزنوی، محمدصادق بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 4-17]
 • غلامی، معرفت ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 42-57]

ف

 • فخاری، ماندانا تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 82-99]
 • فرازمند، حسن بررسی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 28-45]
 • فرج‏زاده دهکردی، حسن اولویت‏بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدی بر آموزش حسابداران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 118-133]

ق

 • قربانی، رامین بررسی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری جریان نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 28-45]

ک

 • کاظم پور، مسعود رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 58-73]
 • کاظمی، جواد کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان) [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 100-120]

م

 • محمدی، آمنه بررسی رابطه بین ویژگی‌های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 18-35]
 • مرادی، محمد طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 76-99]
 • ملکیان، حمزه نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 92-107]
 • مهدوی، سهیلا بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وساختارمالکیت با مدیریت سود دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 100-120]
 • موسوی شیری، محمود بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 34-53]

ن

 • نادری نورعینی، محمد مهدی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تاخیر در تعدیل قیمت سهام [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 88-99]
 • نجاتی، علی تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 20-33]
 • نمازی، نویدرضا بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 4-27]
 • نورشاهی، کبری اولویت‏بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدی بر آموزش حسابداران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 118-133]
 • نیکبخت، محمدرضا بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 4-17]

و

 • وحیدی الیزایی، ابراهیم تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 82-99]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 46-57]

ه

 • هاشمی، سید عباس تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 20-33]
 • هشی، عباس بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتها، در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 28-41]

ی

 • یاوری، علی ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 42-57]
 • یوسف زاده، نسرین بررسی هم زمان عوامل موثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 12-27]