نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهلا بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 94-109]
 • ابراهیمی رومنجان، مجتبی بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 56-69]
 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 38-51]
 • اثنی عشری، حمیده تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 18-35]
 • اسماعیل زاده، حجت بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]
 • اقبال نیا، محمد بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 4-23]
 • امیری، هادی تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 36-55]
 • امینی، حسین پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • اندرز جاده کناری، علی رابطه بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 124-139]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی تاثیر اجرای سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 36-51]

ب

 • بخشایش، الهام تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 90-103]
 • برزیده، فرخ بررسی جامع قدرت پیش بینی و محتوای اطلاعاتی متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه ای در پیش بینی جریان های نقدی آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 88-101]
 • برهانی، سید عباس بررسی اهمیت نسبی ویژگی های شرکتهای ایرانی در تعیین کیفیت سود و مقایسه تطبیقی آن با بازار سرمایه سایر کشورها [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 134-150]
 • بزرایی، یونس بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]
 • بولو، قاسم ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 70-93]

پ

 • پاکدل، عبداله پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • پرتوی، ناصر بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 56-69]

ث

 • ثقفی، علی مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 4-23]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]
 • جعفری منش، ابراهیم بررسی اهمیت نسبی ویژگی های شرکتهای ایرانی در تعیین کیفیت سود و مقایسه تطبیقی آن با بازار سرمایه سایر کشورها [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 134-150]
 • جلالی فراهانی، عباس بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 118-133]
 • جلیلی، آرزو بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری در گزارش‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 116-127]

ح

 • حجازی، رضوان تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 18-35]
 • حسینی، سیدعلی بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]

خ

 • خانی، عبداله بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 68-85]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]
 • خواجوی، شکراله بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 24-37]

د

 • دریائی، عباسعلی بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص‌های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 24-35]
 • دریائی، عباسعلی پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • دستگیر، محسن تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]
 • دلیری، علیرضا بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 140-155]

ر

 • راشدی، محمد پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 104-117]
 • رامشه، منیژه یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 70-87]
 • رحمانیان، مسلم نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]
 • رحمتی، سلمان بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 38-51]
 • رشیدی باغی، محسن پیش‌بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه-های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 16-33]
 • رضایی، فرزین مقایسه الگوریتم مورچگان با روش های تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت درپیش بینی درماندگی مالی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 120-143]
 • ریاحی وزواری، کیوان نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]

ز

 • زمانی گندمانی، محسن بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 110-123]

س

 • ساعتی مهتدی، صابر تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]
 • ساعی، محمد جواد بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 52-67]
 • سجادی، سید حسین پیش‌بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه-های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 16-33]
 • سرهنگی، حجت بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 118-133]
 • سروستانی، امیر بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]
 • سیدخسروشاهی، سیدعلی بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 140-155]
 • سیدی، سیدجلال بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 50-75]
 • سیدی، سیدجلال بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 52-69]
 • سیرانی، محمد بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 102-119]
 • سیف قلی، حسین بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 102-119]

ش

 • شهریاری، علیرضا بررسی جامع قدرت پیش بینی و محتوای اطلاعاتی متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه ای در پیش بینی جریان های نقدی آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 88-101]
 • شیخ، محمدجواد بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 110-123]
 • شیرعلیزاده، محسن پیش‌بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه-های عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 16-33]

ص

 • صراف، فاطمه مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 4-23]
 • صمدی لرگانی، محمود بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص‌های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 24-35]

ع

 • عبدی، مهدی بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 52-67]
 • عزیزجلالی، سینا مطالعه عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی. [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 76-89]
 • عظیمی یانچشمه، مجید مطالعة رابطة بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 86-99]
 • علی نژاد ساروکلائی، مهدی تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]

ف

 • فامیلیان، مولود مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی واتورگرسیون برداری در پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 128-140]
 • فخاری، حسین مطالعه عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی. [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 76-89]
 • فدائی نژاد، محمد اسماعیل بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 4-23]
 • فروغی، داریوش تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 36-55]

ق

 • قاسمی، مهسا یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 70-87]
 • قجاوند، زیبا بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام عادی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 68-85]
 • قدردان، احسان پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 104-117]
 • قربانی، بهزاد تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 36-55]
 • قربانی، رامین بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]

ک

 • کاشانی پور، محمد مطالعه عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل رگرسیون چند متغیره غیر خطی. [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 76-89]
 • کاظمی زرومی، حسن نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 4-17]
 • کرمی، اصغر ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 70-93]
 • کمالی، رضا بررسی تاثیر اجرای سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شرکت پالایش گاز فجر جم [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 36-51]

گ

 • گرگانی فیروزجاه، ابوالفضل بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 24-37]
 • گوران حیدری، سید فرهاد بررسی توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 144-160]

ل

 • لشگری، زهرا تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 90-103]

م

 • مجتهدزاده، ویدا تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 18-35]
 • محمودآبادی، حمید بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 94-109]
 • مشایخ، شهناز یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 70-87]
 • مشعشعی، سید محمد پیش بینی سود هر سهم(EPS) با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و توابع شعاعی بنیادین(RBF) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 100-115]
 • مقدم، عبدالکریم پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 104-117]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص‌های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 24-35]
 • مهاجرانی، مریم بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 110-123]
 • مهرانی، ساسان بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 50-75]
 • مهر منش، حسن رابطه بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 124-139]
 • مومنی، منصور تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 4-15]
 • میرزا محمدی، سعید بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 22، 1393، صفحه 140-155]

ن

 • نژاد تولمی، بابک مقایسه الگوریتم مورچگان با روش های تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت درپیش بینی درماندگی مالی [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 120-143]
 • نوفرستی، محمد بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 4-23]
 • نیک کار، جواد بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار [دوره 6، شماره 24، 1393، صفحه 34-49]

ه

 • همت فر، محمود بررسی توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 144-160]
 • همتی، حسن بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی) [دوره 6، شماره 23، 1393، صفحه 56-69]
 • همتی، هدی بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری در گزارش‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 116-127]

ی

 • یزدانی، سیما مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی واتورگرسیون برداری در پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی [دوره 6، شماره 21، 1393، صفحه 128-140]