نمایه نویسندگان

آ

 • آبشیرینی، الهام بررسی رابطه‌ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 144-160]
 • آقاجانی، مجید بررسی رابطه بین مکانیزم های نظــام راهبـــری شــرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • آقایی، محمدعلی ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 4-17]

ا

 • ابراهیمی، تهمینه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 38-53]
 • ابیاک، حسن تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 68-85]
 • احمدپور، احمد مقایسه مدل تحلیل تمایزی چندگانه با مدل شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 4-21]
 • اسدی، غلامحسین تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 34-51]
 • اصلانی، زهرا بررسی رابطه بین مکانیزم های نظــام راهبـــری شــرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]

ب

 • بادآورنهندی، یونس بررسی تاثیر سطوح محافظه کاری گزارشهای مالی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • باقری، مصطفی پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی تاثیر سطوح محافظه کاری گزارشهای مالی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • برزگر، الهه بررسی میزان مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 90-107]
 • بشکوه، مهدی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری روابط خاکستری(GRA) و مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: شرکتهای سرمایه گذاری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 74-91]
 • بشیری منش، نازنین بررسی قدرت کشف مدلهای مدیریت سود [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 54-73]
 • بنی عامریان، محمد رسول تحقیق در مورد اثربخشی نتایج اجرای ERP توسط سازنده های قوی بین المللی در یک شرکت نمونه به وسیله ارائه یک مدل 4 پارامتری جدید مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی اساسی شرکت مورد تحقیق [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 144-160]

پ

 • پرتوی، اصر بررسی رابطه‌ی بین مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود از دیدگاه هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 144-160]
 • پناهیان، حسین تبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 68-85]

ت

 • تاجمیر ریاحی، حامد بررسی مقایسه‌ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 52-71]
 • تقی نتاج، غلامحسن ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 122-143]
 • تقی نتاج، غلامحسن بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راه کارهای پیشگیری و کاهش آن دکتر غلامحسن تقی نتاج [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 124-143]

ج

 • جدیری نقاش کار، جهانگیر تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 88-103]
 • جهانگیری لیواری، علی مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 42-55]

ح

 • حکیمی، فرهاد بررسی مکانیزم تحریک فرآیند سرمایه گذاری توسط مالیات در شرکت های صنعتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 118-130]
 • حیدری، مهدی تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده با پیش‌بینی سود حاصل از شبکه‌های عصبی فازی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 22-37]

خ

 • خدامی پور، احمد بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 108-121]
 • خرم، اسماعیل بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در محیط ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 18-33]

د

 • دموری، داریوش تجزیه و تحلیل بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه های ثانویه بر مبنای فرضیه ی علامت دهی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 104-117]

ذ

 • ذاکری، صغرا بررسی تاثیر سطوح محافظه کاری گزارشهای مالی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]

ر

 • ربیعی، حامد تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییرطبقه‌بندی هزینه‌های عملیاتی به هزینه‌های غیرعملیاتی در میان‌دوره‌های مالی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 4-17]
 • رجب زاده، علی اصغر تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]
 • رجبی، روح الله بررسی رابطه بین مکانیزم های نظــام راهبـــری شــرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 112-133]
 • رحمانی، حلیمه ارائه مدلی برای ارزیابی تاثیرگذاری خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 4-17]
 • رحمانی، علی بررسی قدرت کشف مدلهای مدیریت سود [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 54-73]
 • رضایی، شعیب تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 34-51]
 • رضایی، فرامرز بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در محیط ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 18-33]
 • رمضانی، علی اکبر بررسی و اندازه گیری کیفیت گزارشگری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 32-41]
 • رویایی، رمضانعلی انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری روابط خاکستری(GRA) و مدل برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی: شرکتهای سرمایه گذاری) [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 74-91]

ز

 • زارعی، حسن بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 108-124]

س

 • ساعی، محمد جواد پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • ستایش، محمد حسین مدل بسط داده شده برای تخمین محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 52-67]
 • سجادی، سید حسین تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 4-17]
 • سرلک، نرگس نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 56-73]
 • سعیدی، علی شناسایی موانع و محدودیت‌های فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 86-107]

ش

 • شریف، فهیمه شناسایی موانع و محدودیت‌های فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 86-107]
 • شیخ پور، لیلا تجزیه و تحلیل بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه های ثانویه بر مبنای فرضیه ی علامت دهی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 104-117]

ص

 • صالح آبادی، علی بررسی مقایسه‌ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 52-71]
 • صالحی، مهدی تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]

ط

 • طاعتی کاشانی، حسن بررسی مقایسه‌ای رتبه بندی کارگزاریها بر اساس روش تحلیل پوششی دادهها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 52-71]

ع

 • عالم تبریز، اکبر تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 34-51]
 • عباس تفرشی، زهره تاثیر نظام راهبری شرکتی برافشای سرمایه فکری [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 18-33]
 • عبدالهی، علی شناسایی موانع و محدودیت‌های فرایند انتشار اطلاعات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از چارچوب COBIT و مدل SRMM [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 86-107]
 • عربی، مهدی تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 4-17]
 • علوی طبری، سیدحسین تاثیر نظام راهبری شرکتی برافشای سرمایه فکری [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 18-33]

غ

 • غیور، فرزاد ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 74-87]

ق

 • قربانی، سعید رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 92-105]
 • قنبری، علی محمد نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 56-73]

ک

 • کاظمی، حسین مقایسه کارایی مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت ها [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 42-55]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 38-53]

ل

 • لطفی، بهناز ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 74-87]

م

 • محمدرضاخانی، وحید بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 108-121]
 • مشایخ، شهناز بررسی رابطه محافظه‌کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 18-31]
 • مشتری دوست، تورج تحقیق در مورد اثربخشی نتایج اجرای ERP توسط سازنده های قوی بین المللی در یک شرکت نمونه به وسیله ارائه یک مدل 4 پارامتری جدید مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی اساسی شرکت مورد تحقیق [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 144-160]
 • مشکانی، علی پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 134-150]
 • مظاهری فرد، کمیل بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 34-51]
 • منصورفر، غلامرضا ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 74-87]
 • منفرد مهارلوئی، محمد رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 92-105]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی میزان مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 90-107]
 • مهرانی، ساسان تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده با پیش‌بینی سود حاصل از شبکه‌های عصبی فازی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 22-37]
 • موحد مجد، مرضیه رقابت در بازار محصول، ترکیب هیأت‌مدیره و کیفیت افشای اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 92-105]
 • موسوی شیری، سید محمود تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]
 • مومن زاده، محمد مهدی ارائه چارچوب مفهومی تدوین چشم انداز، ارزیابی و گزارشگری سرمایه فکری در نظام بانکی [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 122-143]
 • میرزایی اسرمی، حبیبه مقایسه مدل تحلیل تمایزی چندگانه با مدل شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 4-21]

ن

 • نجف پورکردی، حمیدرضا بررسی و تحلیل علل افزایش مطالبات معوق بانک نمونه و راه کارهای پیشگیری و کاهش آن دکتر غلامحسن تقی نتاج [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 124-143]
 • نورزاد دولت آبادی، محمد تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 88-103]
 • نیکبخت، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در محیط ایران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 18-33]

و

 • وقفی، سید حسام تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 72-89]
 • وکیلی فر، حمید رضا بررسی و اندازه گیری کیفیت گزارشگری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 32-41]

ه

 • هاشمی، سید عباس تحلیل مدیریت سود با استفاده از تغییرطبقه‌بندی هزینه‌های عملیاتی به هزینه‌های غیرعملیاتی در میان‌دوره‌های مالی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 4-17]
 • هاشمی، مهدی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی گاز ایران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 56-73]
 • هجرانی جمیل، مرضیه بررسی رابطه محافظه‌کاری و محتوای اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 18-31]
 • هشی، عباس بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 34-51]
 • هوشمند زعفرانیه، رحمت اله بررسی تاثیر ویژگی‌های کیفی حسابرسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 108-121]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 108-124]
 • یدملت، فاطمه تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 4-17]